Ministarstvo za boračka pitanja: Potpisivanje ugovora sa studentima u dvije grupe

Ministarstvo za boračka pitanja: Potpisivanje ugovora sa studentima u dvije grupe

RSD Sloboda

Ministarstvo za boračka pitanja TK obavijestilo je studente koji su stekli pravo  na dodjelu beneficije redovnim studentima dodiplomskog studija iz reda branilačke populacije Tuzlanskog kantona za studijsku/akademsku 2020/2021. godinu da će se potpisivanje ugovora vršiti u dvije grupe, i to prema rednim brojevima studenata u skladu sa Konačnom listom kandidata studenata za dodjelu beneficija za studijsku/akademsku 2020/2021. godinu.
Prva grupa (STUDENTI OD REDNOG BROJA 1 DO 30) – Mala Sala BKC-a Tuzla (Plava sala), 05.03.2021. godine (petak), u 10 sati.
Druga grupa (STUDENTI OD REDNOG BROJA 31 DO 55) ugovore će potpisati naknadno, te će o tačnom vremenu i mjestu potpisivanja ugovora biti blagovremeno obaviješteni.

Prilikom potpisivanja ugovora studenti su obavezni:
-predočiti ličnu kartu,
-priložiti dokaz o upisanom LJETNOM semestru u tekućoj studijskoj/akademskoj godini (uvjerenje ili ukoliko isto nisu u mogućnosti dostaviti – ovjerenu ftc. indeksa da je izvršena ovjera ljetnog semestra).