Meteorolozi najavljuju da će zime nestati!?

Toplotni talasi su sve češći i duži. Do sada ih je bilo 2-4 godišnje, a sad ih ima 4-6 s produženim trajanjem od prosječnih 6 dana na 8-10 dana.

Visoke tepmerature preko 40 stepeni, najtoplije ljeto bez kapi kiše i potpuni nestanak zime, prognoza je koja se sve češće čuje za 2014. godinu.

Na ovo se može dodati i predviđanje da će svijet do kraja ovog vijeka biti topliji za četiri stepena Celzijusa, kao i da će to izazvati talase ekstremnih vrućina, snažne oluje i podizanja nivoa mora.

CentralnoGrijanje

Dalji porast temperature vazduha i izraženo smanjenje padavina tokom ljeta, kao i smanjenje broja dana sa snijegom i sniježnim pokrivačem, uz povećanu učestalost i intezitet suša, olujnih nepogoda, poplava, uslova pogodnih za pojavu šumskih požara i drugih ekstremnih pojava, imalo bi negativne posljedice na poljoprivrednu proizvodnju, vodosnabdijevanje, hidroenergetski potencijal, šumske i druge ekosisteme, zdravlje ljudi…

Daleko od toga da bilo ko spominje apokalipsu, ali da nas očekuju teške vrućine, sve je više realno…

(Vijesti.ba)