Mersed Šerifović: “Vladi TK rok od sedam dana da pomogne poljoprivrednicima!”

Na inicijativu predsjednika Komisije za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo u Skupštini  TK,Merseda Šerifovića, Vladi Tuzlanskog kantona dat je rok od sedam dana da hitno iznađe dva miliona KM kako bi se pomoglo u saniranju šteta, koje su nastale na poljoprivrednim površinama u vrijeme stravičnih poplava i klizišta.

Pomoć bi se namijenila i pčelarima, koji su pretrpjeli velike štete, ali i voćarima, predstavnicima ostalih poljoprivrednih grana kao i za jesenju sjetvu. Komisija je donijela i pozitivno mišljenje na Program utroška namjenskih sredstava prikupljenih u skladu sa Zakonom o šumama u cilju efikasnije zaštite tog prirodnog blaga.

CentralnoGrijanje

(RTV Slon)