Merdić: Demantujem informaciju Skupštine TK da sam povukao kandidaturu

Nakon što je skupština TK objavila dostavljena imena kandidata  za mandatara i premijere Vlade TK, gdje se navodi da je Mirsad Merdić, inžinjer mašinstva, predložen ispred neformalne grupe „Udar“povukao kandidaturu za mandatara, Merdić je demantovao ovu informaciju, a njegovo saopćenje je u nastavku.

„Nakon dostavljanja moje biografije u kojoj sam u proširenom obliku iskazao i svoj stav o predloženim kandidatima koji su ujedno i članovi bilo koje stranke , pa i u mom slučaju kandidature, Vi ste bez razmatranja prijedloga kandidata za mandatara Vlade TK na organima Vaše Skupštine TK, ili neko je  od Vas je dostavio netačni informaciju medijima u kojoj su navedeni  do sada predloženi kandidati, a pokraj mog imena ste dodali netačnu informaciju o povlačenju moje kandidature za mandatara Vlade TK, ovim putem želim da Vas demantujem i iskažem svoje nezadovoljstvo i protest jer uopšte niste razumjeli šta sam i na koji način izrazio svoju spremnost o povlačenju kandidature.                    

I evo,  iz moje biografije, koju sam Vam dostavio,  izdvojio sam ovaj pasus koji govori o mojoj spremnosti da zbog stranačke pripadnosti  i stažu od nepunih 5 mjeseci (nisam to sakrio) da sam spreman povući kandidaturu, a što i ne znači da je neopozivo povlačim ako to građani zahtjevaju. Navodim dio iz svoje biografije koju sam Vam dostavio :

Ja se u potpunosti slažem da je sada potrebna politička odluka da do izbora predsjedava Ekspertna nestranačka vlada TK koja ima i može ispuniti sve zahtjeve građana i trasirati put za reforme i promjene šireg obima nakon redovnih izbora.
Zbog toga sam i privržen opciji da u toj Ekspertnoj vladi ne sjede stranački ljudi, ma ko oni bili. Fotelja vršioca dužnosti javnih funkcija nesmije biti motiv za promociju pojedinaca i stranaka.

CentralnoGrijanje

U tom cilju uz sopstvenu biografiju izražavam i svoju iskrenost, da sam se uključio u stranku Demokratska fronta BiH i kao takav smatram da ne ispunjavam prvi uslov za vršenje funkcija u novoj Ekspertskoj vladi TK, a to je imenovanje nestranačkih ljudi.

Iz ovog je jasno da nisam neopozivo podnio prijedlog za povlačenje kandidature, već sam Vama otvorio put da ako su kriteriji i građanski zahtjevi da Vlada TK bude nestranačka i ekspertna da nemam ništa protiv da se moja kandidatura  za mandatara Vlade TK odbaci zbog jedinog razloga a to je manje od 5 mjeseci članstva u DF BiH.

Zbog svega navedenog zahtjevam da obustavite dalje objavljivanje gore navedene netačne informacije o mom povlačenju kandidature i da me uvrstite u spisak dostavljenih prijedloga kandidata za mandatara Vlade TK, sve dok to po usvojenim kriterijima i odluci Vaše komisije i Skupštine TK  ne bude drugačije odlučeno“, navodi se, između ostalog, u saopćenju Mirsada Merdića.

(RTV Slon)