Locirane tri izuzetno zagađene zone na području TK

Kako bi predstavili rezultate istraživanja nivoa zagađenosti okoliša na nekoliko lokaliteta na području Tuzlanskog kantona danas se sa premijerom Tuzlanskog kantona Seadom Čauševićem sastao stručni tim Japanske agencije za međunarodnu saradnju (JICA).

Premijer TK Sead Čaušević ovom prilikom je kazao da će Vlada Tuzlanskog kantona i dalje podržavati projekat čiji je cilj pravni i institucionalni okvir upravljanja takozvanim crnim tačkama ali i uvođenje pojma okolišne odgovornosti

CentralnoGrijanje

Projekat kojim će biti locirane teško kontaminirane tačke u okolišu a zatim i napravljen plan za remedijaciju odnosno ponovnu mogućnost gospodarenja tim područjima finansira JICA u okviru bilateralne saradnje vlada Japana i Bosne i Hercegovine. Na području TK, prema danas predstavljenim podacima, registrovane su tri izuzetno zagađene zone, odnosno, takozvano Bijelo jezero uz Šišedžam Sodu u Lukavcu, područje Polihem-a i problem taloga nekih dijelova jezera Modrac

 (RTV Slon)