Do kraja godine pacijenti u TK imat će elektronske zdravstvene kartone?

Informazacija zdravstva u velikoj će mjeri doprinjeti povećanju kvaliteta i efikasnosti sistema zdravstvene zaštite na području našeg kantona. Ovaj projekat koji podrazumjeva umrežavanje svih zdravstvenih ustanova, elektronske zdravstvene kartone pacijenata i elektornske recepte uveliko će olakšati rad zdravstvenih radnika i liječenje pacijenata.

„Projekat podrazumjeva da se do kraja oktobra završi opremanje svih javnih zdravstvenih ustanova na području TK, odnosno njihovo međusobno uvezivanje, tako da jedan dom zdravlja na području TK i sve ambulantne porodične medicine bud uvezane u jedan sistem“, izjavio je za RTV Slon Alen Kamerić, ministar zdravstva TK.

Naredni korak je nadogradnja postojeće infrastrkture, odnosno nabavljanje ambulantno – informacionog sistema, za što se čekaju obećana sredstva sa federalnog nivoa. Ministar Kamerić ističe da će, ukoliko sredstva budu ispostavljena na vrijeme do kraja godine svi pacijenti u TK imati svoje elekronske zdravstvene kartone koji će biti dostupni svim zdravstvenim ustanovama na području našeg kantona. Time će se, smatra Kamerić smanjiti nepotrebne gužve, lutanja od jedne do druge ustanove i čekanje na specijalističke preglede.

„Na ovaj način mi ćemo to zaista svesti na najmanji mogući vrmeenski interval, tako da se nadam da će nena koja bud epregledana npr. u Banovićima ili u Kladnju sa jednim pritiskom na dugme moći odmah vidjeti termin za pregled kod specijaliste u UKC – u“, kazao je Kamerić.

CentralnoGrijanje

Nakn uvezivanja svih zdravstvenih ustanova trebalo bi usljediti uvezivanje apoteka.

„Čitač kartica će biti instaliran u svakoj apoteci sa protokom podataka iz porodične medicine i bilo koje apoteke na području TK. Stvorićemo uslove za tzv. elektronski recept“, rekao je ministar Kamerić.

Paralelno sa elektronskim receptom radiće se na ukidanju zdravstvenih knjižica, a da ih zamjene elektronske kartice uz pomoć kojih će pacijenti dokazivati svoj identitet prilikom podizanja terapije.

 (RTV Slon)