Kontrola zakonitosti korištenja prava boračko-invalidske zaštite

0
151

Vlada Federacije BiH prihvatila je informaciju o implementaciji Zakona o provođenju kontrole zakonitosti korištenja prava iz oblasti boračko-invalidske zaštite za tromjesečni period od 1. januara do 31. marta 2016. godine, koja će biti dostavljena predsjedniku i potpredsjednicima FBiH, uredima Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke u Sarajevu i objavljena na web stranici Federalnog ministarstva za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata.

Institut za medicinsko vještačenje zdravstvenog stanja i Federalni zavod PIO Vlada FBiH je zadužila da preduzmu organizacione i sve druge radnje iz svoje nadležnosti u cilju provođenja ovog zakona i da o urađenom svaki mjesec, do desetog u narednom mjesecu, dostave informaciju Federalnom ministarstvu za pitanja boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata, navode iz Vlade FBiH.