Kontrola pasa u Tuzli: Ove sedmice registracija na tri lokacije u pokretnim ambulantama

Registracija vlasničkih pasa u okviru Projekta „Program kontrole populacije pasa u Gradu Tuzla“ kontinuirano se obavlja, a kako bi bili bliži građanima Tuzle, doktori veterinarske medicine JP Veterinarska stanica  d.o.o. Tuzla u narednom periodu planiraju vršiti registraciju u pokretnim ambulantama, i to:
-19. maja 2015. godine, od 16 do 19 sati, na Stupinama – igralište iza zgrade B8

-20. maja 2015. godine, od 16 do 19 sati,  na Sjenjaku – travnjak preko puta Bingo  d.o.o.

-21. maja 2015. godine, od 16 do 19 sati, na Slatini – travnjak preko puta JP Pošte BiH.

Građani koji imaju pse, u pokretnoj ambulanti JP Veterinarske stanice d.o.o. Tuzla, imat će priliku da svoje pse upišu u jedinstveni registar pasa i da ih mikročipuju po subvencioniranoj cijeni od 20 KM.Cijena uključuje cijeli paket stručnih veterinarskih usluga koje propisuje Zakon, a to su: upis u jedinstveni Registar pasa Grada Tuzle;  mikročipovanje pasa; vakcinacija pasa protiv bjesnila, tretman protiv parazita i izdavanje pasoša/putovnice.

????????????????????????????????????

Ovom prilikom građanima Tuzle se ,uz savjetodavne usluge o ispravnom zdravstvenom tretmanu njihovih ljubimaca od strane stručnog osoblja JP Veterinarska stanica d.o.o. Tuzla, pruža prilika da doznaju sve o UG Nirina čiji vrijedni volonteri svakodnevno brinu o napuštenim psima u tuzlanskom skloništu za životinje, ali i da dobiju informativne letke o mogućnostima udomljavanja pasa.

Problematikom kontrole populacije pasa u gradu Tuzla,  aktivno se bavi Radna grupa za kontrolu populacije pasa u Gradu Tuzla, koju vodi Fondacija tuzlanske zajednice u saradnji sa gradskim vlastima, a čine je još predstavnici JP Veterinarska stanica d.o.o. Tuzla, Služba za komunalne poslove, izgradnju i  poslove mjesnih zajednica, Služba civilne zaštite, JKP Komunalac Tuzla, Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoline TK, Centar za ekologiju i energiju Tuzla, Zavod za javno zdravstvo TK, JU Mješovita srednja škola Tuzla i Udruženje za zaštitu životinja „Nirina“.

Fondacija tuzlanske zajednice i drugi članovi Radne grupe koja je izradila Program kontrole populacije pasa u Gradu Tuzla će građanima Tuzle dijeliti edukativne letke sa informacijama o odgovornostima svih aktera u lokalnoj zajednici kada je u pitanju briga o psima (odgovornosti lokalnih i viših nivoa vlasti, zakonskim obavezama registracije i čipovanja, odgovornom vlasništvu nad psima, mogućnostima udmoljavanja napuštenih pasa, itd.).

(TI)