Kompromis i privremeno rješenje za GIKIL

0
151

Na današnjem sastanku predstavnika Vlade Tuzlanskog kantona sa članovima Sindikata i Uprave Global ispat koksne industrije Lukavac (GIKIL), te direktorom KHK Lukavac, jednim od osnivača GIKIL-a, Zuhdijom Hasanovićem dogovoreno je, prije svega, da se radnici moraju vratiti u krug firme i institucionalno, sa Upravom GIKIL-a, koja je i nadležna za rješavanje njihovih problema, raditi na sanaciji stanja u ovom gigantu. U suprotnom bi nastavljanje nepromišljenih aktivnosti radnika moglo dovesti do gubljenja povjerenja koje GIKIL uživa kod poslovnih partnera, a time i produbljavanja krize.

„Nažalost mi smo od naših indijskih partnera onemogućeni da upravljamo GIKIL-om i da štitimo državni kapital. Ja razumijem bojazan radnika GIKIL-a, a prijedlog koji su iznijeli, da se kreditnim sredstvima omogući obrtni kapital, je trebao da iznese i inicijativu pokrene generalni direktor Ganguli“ izjavio je premijer Tuzlanskog kantona Bego Gutić.

Obraćajući se kao predstavnik i zaštitnik državnog kapitala u GIKIL-u, premijer Tuzlanskog kantona Bego Gutić je pozvao Upravu GIKIL-a i generalnog direktora Debasish Gangulija, da naprave unutrašnje uštede na prvom mjestu kad su u pitanju visoke plate i stimulacije pojedinaca. Također je zaključeno da se insistira prema dužnicima da izmire svoje obaveze, pogotovo kad je u pitanju „Mittal steel“ željezara Zenica.

U vezi sa trenutno najvećim problemom GIKIL-a, a to je pribavljanje nedostajućih obrtnih sredstava, dogovoreno je da Uprava GIKIL-a podnese zahtjev prema Union banci, a Vlada TK će se pokušati sastati sa predstavnicima Federalne Vlade i razgovarati na ovu temu.

Premijer Gutić i delegacija Vlade su i ovog puta napomenuli da je ovo prva Vlada koja se suprotstavila samovolji indijskog suosnivača i daljem urušavanju GIKIL-a, te zatražila da se izvrše provjere eventualnih nezakonitih radnji, akcentirajući da je cijelo vrijeme osnovni cilj Vlade sačuvati 1000 radnih mjesta.

„Ko normalan sa 46 miliona godišnjeg gubitka isplaćuje Upravi plaće od 20.000 KM? To je pitanje generalnom direktoru“ koji je, prema riječima ministra za boračka pitanja Fahrudina Skopljaka, trebao  postaviti pitanje „Kako radi Uprava i ima li potrebe da svi idu na minimalac“.

 Budući da je jedan od razloga zašto su radnici u proteklim danima i blokirali saobraćajnicu, bojazan za isplatu plaće, danas je zaključeno i da Uprava, kao prioritet u narednim danima stavi obezbjeđenje sredstava za isplatu plaća radnicima GIKIL-a.

Većina prisutnih složila se da su danas doneseni zaključci put za privremeno rješavanje problema GIKIL-a, a da se za dugotrajno rješenje mora pronaći pouzdan strateški partner, što nije slučaj sa GSHL-om.