KOMISIJA ZA ODLUČIVANJE O SUKOBU INTERESA: Od CIK-a preuzeli 228 dosijea o funkcionerima

0
135

Komisija za odlučivanje o sukobu interesa u institucijama BiH danas je usvojila sve neophodne akte i može početi da radi, čime se prekida pravni vakuum jer zbog izmjena državnog zakona od 18. novembra prošle godine poslove provjere “nespojivosti funkcija” na nivou BiH niko nije obavljao.

Izmjenom Zakona o sukobu interesa u institucijama BiH nadležnost za njegovo provođenje oduzeta je Centralnoj izbornoj komisiji BiH (CIK), a umjesto nje je parlament BiH 12. marta imenovao posebno tijelo – Komisiju za odlučivanje o sukobu interesa, u kojoj su šestoro parlamentaraca i trojica čelnika Agencije za prevenciju korupcije.

Predsjedavajući Komisije Halid Genjac (SDA) kazao je da su jučerašnjim usvajanjem poslovnika o radu te pravilnika o postupku i o načinu vođenja registra stvorene sve pretpostavke da ovo tijelo počne odlučivati o svim slučajevima eventualnog sukoba interesa kod imenovanih i izabranih funkcionera i savjetnika u institucijama BiH.

“Od CIK-a smo preuzeli 228 dosijea koji se u vezi sa sukobom interesa vode za sve aktuelne funkcionere i savjetnike. Nismo dobili nijedan aktivni predmet sukoba interesa, što znači da na nivou BiH trenutno ni za jednog funkcionera nema sumnje da je u sukobu interesa”, objasnio je Genjac.

On je najavio da će prvi “krupni” zadatak Komisije biti u narednih mjesec, kada bi trebalo da bude započeta procedura imenovanja novog ministra sigurnosti BiH i zamjenika ministra finansija i trezora BiH. Pozicija ministra sigurnosti upražnjena je od 29. aprila, kada je s ove funkcije smijenjen Fahrudin Radončić, lider SBB-a, a Edita Đapo, takođe kadar SBB-a, ostavku na mjesto zamjenika ministra finansija i trezora podnijela je 8. maja.

Genjac je naglasio da će Komisija za odlučivanje o sukobu interesa tek po imenovanju nasljednika Radončića i Edite Đapo provjeravati da li su na nespojivim funkcijama.

“Kandidati za nove članove Vijeća ministara, kao i do sada, popunjeni obrazac koji obuhvata i njihovo imovinsko stanje šalju CIK-u, istinitost dostavljenih podataka provjerava SIPA, a naša komisija će od CIK-a dobiti popunjene obrasce i nakon njihovog imenovanja pratiti da li su ti zvaničnici u sukobu interesa”, precizirao je Genjac.

Budući da u aktuelnom Zakonu o Vijeću ministara, u dijelu koji govori o provjeri kandidata, nema nadležnosti novoosnovane Komisije za sukob interesa, na jučerašnjoj sjednici je spomenuta mogućnost hitne promjene ovog zakona.

No, Borjana Krišto (HDZ BiH), članica ove komisije, ocijenila je da zbog popune upražnjenih mjesta u Vijeću ministara nije potrebno mijenjati Zakon o Vijeću.

“Kandidati za ministre i zamjenike potpisuju izjave na temelju kojih ovo povjerenstvo, a nakon što budu imenovani, može nesmetano provjeriti da li su u sukobu interesa”, rekla je Krišto, istakavši da će na osnovu juče usvojenog poslovnika sjednice Komisije za odlučivanje o sukobu interesa ubuduće  biti zatvorene za javnost.

Njenu izjavu opovrgnuli su i Genjac i Lazar Prodanović (SNSD), zamjenik predsjedavajućeg Komisije, koji su naglasili da će sve sjednice biti otvorene za javnost, osim dijela na kojem se glasa o odluci da li neki zvaničnik krši zakon.

“Biće zatvoren i dio kada je potrebna zaštita ličnih podataka”, objasnili su.

I na jučerašnjoj sjednici Komisije konstatovano je da zbog izmjena državnog zakona o sukobu interesa od sredine novembra ni u FBiH i ni Brčko distriktu niko ne provjerava da li su imenovani i izabrani zvaničnici te savjetnici u sukobu interesa. Ponovljeno je da te poslove ne može raditi novoosnovana komisija na nivou BiH sve dok FBiH i distrikt ne izmijene svoje zakone o sukobu interesa i za to, eventualno, ovlaste državnu komisiju na čijem čelu je Genjac.

Prodanović je naglasio i da parlamentarci nisu krivi za kašnjenje sa uspostavom Komisije za odlučivanje o sukobu interesa u institucijama BiH jer Vijeće ministara nije odobrilo pravilnik o unutrašnjoj organizaciji Agencije za prevenciju korupcije BiH u koju treba da pređu zaposlenici CIK-a, koji su do sada radili na provođenju zakona o ovoj oblasti.

Odlučivanje i nove kazne za sukob interesa

– Devet članova Komisije odluke donosi većinom glasova

– Ukinuta sankcija zabrane kandidovanja

– Smanjenje do 50 odsto neto plate nova najstroža novčana kazna

– Poziv na podnošenje ostavke jedna od kazni

– Moguća sankcija i prijedlog za razrješenje sa dužnosti

Još nema kandidata

Nijedna od 13 parlamentarnih stranaka na nivou BiH do juče predsjedavajućem Vijeća ministara BiH Vjekoslavu Bevandi nije poslala svoje prijedloge kandidata za novog ministra sigurnosti i zamjenika ministra finansija i trezora BiH, potvrđeno je u Kabinetu predsjedavajućeg.

Bevanda je poziv strankama uputio u petak i zamolio ih da prijedloge za upražnjena mjesta u Vijeću ministara što prije dostave kako bi on mogao u roku od 35 dana donijeti odluku o imenovanju i proslijediti je na potvrđivanje Predstavničkom domu. Ove dvije upražnjene pozicije, na kojima su ranije bili kadrovi SBB-a, “pripadaju” Bošnjacima i jedino je SDP dosad saopštio da će predložiti svog kandidata za ministra sigurnosti.

(Vijesti.ba/Nezavisne novine)