Kojom dinamikom Skupština TK ispunjava zahtjeve Plenuma?

0
110

Radni sastanak Plenuma građana i građanki Tuzlanskog kantona do sada je održan sedam puta. Svaki put , interes za Plenum bio je veći.  Danas je grupa od pet predstavnika Plenuma upriličila i sastanak sa Kolegijem Skupštine TK.

Sedmi javni radni sastanak Plenuma, na kome je sudjelovalo oko 700 građanki i građana, održan je u velikoj sali Bosanskog kulturnog centra Tuzla. Tokom sastanka građanke i građani su rezimirali ranije zahtjeve i  pozdravili angažovanost Kolegija Skupštine Tuzlanskog kantona na rješavanju dostavljenih zahtjeva.

„Sasvim je jasno da je Skupština u ozbiljnim problemima, zbog toga što do sada nije rađeno kako treba, što 20 godina nije rađeno kako treba i zato što se pred njih svaki dan ispostavljaju novi zahtjevi od strane Plenuma i drugih organizacija i građana“- prof.Nedžad Ibrišimović, član Plenuma građana TK.

„Mi imamo ne samo Plenum građana, imamo dosta zahtjeva i dosta razgovora smo vodili. Mi to pokušavamo sistematizovati. Rješavamo stvari koje se mogu riješiti“-kazao je Slađan Ilić, predsjedavajući Skupštine TK.
Ipak, ima i onih koji smatraju da vlast može brže rješavati zahtjeve građana.

„Nisam zadovoljan dinamikom. Znači, Federalna vlada mogla bi dati ostavku, mogla bi sve ubrzati, mogli bi donijeti zakon za sve ljude u jednom danu. Kako su donijeli zakone za sebe u jednom danu, tako mogu i za narod. Ovo ide dalje, demokratskim načinom u svim gradovima BiH“-mišljenja je Almir Arnaut-Beli, predstavnik grupe „Velika djeca“.

„Normalno funkcionisanje već dugo nemamo , tako da će trebati vremena da, ne Plenum, već ekspertna Vlada koja će biti formirana po prijedlogu Plenuma pokušati poraditi na hitnoj izmjeni nekih zakona, kantonalnih zakona, naravno mi ne možemo mijenjati federalne zakone koji bi poradili na tome da ova kola koja idu nizbrdo makar zaustavimo“-naglasio je prof.Nedžad Ibrišimović.

Predstavnici Plenuma građana TK ponudili su ovom prilikom Kolegiju Skupštine TK saradnju sa radnim grupama Plenuma, kako bi osim zahtjeva plasirali i ideje za brže rješavanje nagomilanih problema na području Tuzlanskog kantona.

(RTV Slon)