KO SDP TK: Podrška radnicima GIKIL-a u borbi za očuvanje radnih mjesta

KO SDP TK: Podrška radnicima GIKIL-a u borbi za očuvanje radnih mjesta

RSD Sloboda

Kantonalna organizacija SDP BiH Tuzla daje punu podršku radnicima kompanije Global ispat koksna industrija Lukavac (GIKIL) u borbi za očuvanje radnih mjesta.

Apelujemo na nadležne institucije Federacije Bosne i Hercegovine i Tuzlanskog kantona da se aktivno uključe u rješavanje problema u GIKILu te da se sudski procesi okončaju po hitnom postupku kako bi se otklonile sve prepreke za nesmetan rad kompanije a to se odnosi prije svega na održavanje skupštine i popunjavanje uprave društva.

RMU Banovići

Ogroman značaj GIKILa za preko hiljadu radnika i njihovih porodica, ali i za sve pojedince i preduzeća koji posluju sa GIKILom, zaslužuje značajniji i odlučniji angažman odgovornih.

Ovako značajna kompanija, uz odgovoran odnos nadležnih može biti perspektivna ali i društveno odgovorna, uz unapređenje tehnologije i značajnija ulaganja u zaštitu okoliša.

Radnici već dugo godina upozoravaju na indolentan odnos osnivača, prije svega Vlade TK koja nikada nije smogla snage da sagleda sve neregularnosti koje su se dešavale u ovoj kompaniji.

Želimo da vjerujemo da će odgovorni shvatiti značaj hiljadu radnih mjesta, i to radnika iz direktne prozvodnje. Upravo onih koji stvaraju novu vrijednost i upravo onih koji značajno pune i budžete.