Ko je privatizovao Ditu?

Većinski vlasnik tvornice Dita i vlasnik firme Lora d.o.o. Sarajevo Haris Abdurahmanović u saopćenju za javnost navodi da je u posljednje tri godine izložen nemilosrdnom medijskom pritisku, „pri čemu je iznesen veliki broj netačnih informacija koje se odnose na dva procesa – ulazak Lore u vlasničku strukturu i poslovanje tvornice Dita iz Tuzle“.

Navodi da, u ovom specifičnom trenutku, želi iznijeti  prave činjenice koje radnici Dite i cijela bosanskohercegovačka javnost trebaju znati, te da ovako  pokušava demantirati „mnoge negativne i neistinite navode“ koji su konstantno plasirani o njemu i radu njegove kompanije.

Abdurahmanović navodi da je Lora d.o.o. 100 posto domaća kompanija.

„Do 2005. godine, kada je Lora ušla u vlasništvo Dite, imala je vlastite distibuterske firme u Crnoj Gori, Makedoniji i Srbiji, a u 2008. i u Hrvatskoj, sa portfoliom od 850 proizvoda, distibuterskim ugovorima sa 11 evropskih kompanija i 265 uposlenika. Godišnja realizacija je iznosila oko 45 milona maraka“, navodi se u saopćenju.

Dodaje se da je 2007. Lora kao prva i jedina distributerska kuća u BiH dobila ISO certifikat 9001:2000. Od osnivanja do početka ekonomske krize, tačnije do 2008., Lora je zapošljavala 388 radnika.

Abdurahmanović navodi da je do 2012. Lora ostvarila prihod od 415.183.604 KM, uplatila po osnovu javnih prihoda, (poreza, dopronosa i PDV-a) 75.451.556 KM, uz napomenu da se to odnosi samo na Loru, bez kćerki-firmi.

CentralnoGrijanje

„Lora kreditnu podršku za stimulaciju poslovanja nije uzimala iz Razvojne banke i ostalih državnih banaka, nekog fonda ili donacije. Lora je bez političke podrške kročila put do ovako velikih poslovnih pokazatelja i bilansa uspjeha“, navodi se u saopćenju.

Kada je u pitanju privatizacija Dite, Abdurahmanović navodi da javnost u BiH konačno treba da zna, a podsjeća i radnike Dite, da je tvornica bila u gubicima i prije ulaska firme Lora u većinsko vlasništvo tvornice.

„Prosječni zvanični gubici su na godišnjem nivou iznosili oko 2,5 miliona, te je tvornica već tada bila zadužena, a njena imovina u vidu hipoteke založena u bankama. Dokumentacija koju smo preuzeli od tadašnjih vlasnika pokazuje da tvornica niti jedne godine nije poslovala pozitivno“, navodi Abdurahmanović.

Dodaje da je za razliku od menadžmenta i radnika koji su 2002. dionice kupovali i u certifikatima, firma Lora u junu 2005. novcem kupila većinski paket dionica u vrijednosti1.431.944,67 KM. Ovaj iznos je za 30 posto veći od onog kojim su menadžment i radnici kupili dionice Dite.

„Iste godine bili smo primorani otpisati više od sedam miliona maraka gubitaka prethodne uprave. Prilikom preuzimanja većinskog paketa u svrhu reprograma postojećih kreditenih obaveza i smanjenja previsokih kamata, firma Lora i ja lično smo garantovali svojom imovinom i mjenicama za Ditu. Firma Lora je 2007. dokapitalizirala Ditu u iznosu od 2.999.959 KM, te je tako s krajem 2007. platila ukupno 4.446.782,07 KM za dionice Dite. Ipak i nakon toga morali smo nastaviti da kroz kreditna zaduženja i pozajmice finansiramo poslovanje Dite, jer je društvo bilo tromo, preopterećeno obavezama i nelikvidno“, navodi Abdurahmanović.

(FENA)