Ko će potpisivati platne naloge?

0
57

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas je na sjednici u Sarajevu, bez ijednog glasa za, s devet protiv i pet uzdržanih, odbila zahtjev predsjednika FBiH Živka Budimira za donošenje odluke o davanju ovlašćenja pomoćniku federalnog ministra finansija za potpisivanje naloga platnih transakcija iz budžeta FBiH, saopćeno je iz Vladinog ureda za odnose s javnošću.

Vlada je na osnovu mišljena Ureda za zakonodavstvo i usklađenost s propisima Evropske unije, ustanovila kako odluka koju je predložio predsjednik FBiH nije u skladu sa Zakonom o izvršenju Budžeta za 2014. godinu.

Ured za zakonodavstvo i usklađenost s propisima Evropske unije dao je mišljenje kako pravna situacija iz 2006. godine, na koju se u obrazloženju svoje odluke pozvao predsjednik FBiH, nije ista kakva trenutno postoji.

Predsjednik FBiH se u svom zahtjevu pozvao na Zakon o izvršenju Budžeta iz 2006. godine i tadašnju odluku Federalne vlade kojom je pomoćnik federalnog ministra finansija ovlašten kao potpisnik.

Zakon o izvršenju Budžeta iz 2006. godine predviđao je da je potpisnik transakcija platnih naloga federalni ministar finansija ili osoba koju, na njegov prijedlog, ovlasti Vlada FBiH, dok Zakon o izvršenju Budžeta za 2014. godinu propisuje da je federalni ministar finansija prvi obavezni potpisnik transakcija platnih naloga.

Također, 2006. godine federalni ministar finansija još je bio na funkciji u momentu kad je Vlada FBiH donijela odluku, što sada nije slučaj.

Ovom dijelu sjednice Vlade FBiH prisustvovao je i predsjednik FBiH Živko Budimir.

(RTV Slon)