Kategorisanje klizišta po prioritetima

Vlada Tuzlanskog kantona  prihvatila je tekst Sporazuma za izradu Elaborata o inžinjerskoj prospekciji klizišta na području TK. Sporazum će zaključiti Vlada TK i Rudarsko-geološko-građevinski fakulteta Univeziteta u Tuzli.

Zadatak koji proističe kao rezultat aktivnosti Sporazuma podijeljen po fazama. U prvoj fazi bit će utvrđen obim i stanje klizišta pojedinačno na svakoj općini kao i detekcija velikih i klizišta koja ugrožavaju živote ljudi i njihovu imovinu i infrastrukturu.

U ovoj fazi predviđeno je utvrđivanje prioriteta za sanaciju klizišta po pojedinim općinama i  njihovo kategorisanje po prioritetima za stabilizaciju.  Slijedi druga faza  sa detaljnom inženjerskom prospekcijom odabranih klizišta za stabilizaciju.

CentralnoGrijanje

Studija uticajnih parametara na nestabilnost padina na Tuzlanskom kantonu i mogućnost preventivnih mjera predviđeni su u trećoj fazi. Rok za izradu Elaborata i dostavljanje Vladi Kantona na upoznavanje i postupanje je do 40 dana od potpisivanja Sporazuma.Rudarsko-geološko-građevinski fakultet u Tuzli  izradit će Elaborat bez naknade.

(RTV Slon)