Kada će Tuzlacima biti omogućene usluge u službama Općine Tuzla?

Na Kolegiju načelnika Općine Tuzla razmatrane su, između ostalog, aktivnosti na osposobljavanju općinskih službi za rad sa strankama. Nekoliko službi od danas nastavlja sa radom na novim lokacijama. Zahtjevi građana se gomilaju, a aktivnosti na rješavanju nekih od njih se već poduzimaju.

Kako bi se što prije nastavilo sa radom, sve službe Općine Tuzla ponovo su u funkciji. Matični ured i pisarnica, koji su bili smješteni u podrumu ove institucije, od danas se nalaze u prostorijama Centra za socijalni rad Tuzla. U toku su provjere biometrijskih podataka za lične karte i pasoše.  Svakog trenutka se očekuje da proradi i evidencija za izdavanje rodnih listova, uvjerenja o državljanstvu i ostalih potvrda koje su građanima potrebne. Budući da su 07. februara ove godine, prije nego je zgrada zapaljena, iznijeti  svi serveri na kojima se nalaze elektronski podaci za sve građane Tuzle, sačuvane su matične knjige.

„ Znači sve bebe koje su rođene od 10. ovog mjeseca, roditelji mogu doći da upišu svoju djecu i da dobiju matični broj. Takođe smo osposobili i matičnu knjigu vjenčanih i budući mladenci mogu da dođu u navedene prostorije da zakažu vjenčanje“, ističe Zlata Zorić, šefica Odjeljenja za poslove matičnih knjiga Općine Tuzla.

Građanima se skreće pažnja da će u tri službe biti otežan rad, zbog oštećenja opreme i preseljenja na druge lokacije. Riječ je o Službi šalter sale, zatim Služba za geodetske poslove i Služba za komunalne poslove Općine Tuzla. Odjeljenje za poslove mjesnih zajednica izmješteno je  u prostorije mjesne zajednice  Novi Grad I. Općinska pisarnica, u koji se zaprimaju svi zahtjevi, kako od pravnih, tako i fizičkih osoba, a koja se sada nalazi u prostorijama Centra za socijalni rad Tuzla, takođe je počela sa radom, iako još uvijek otežano. Naime, u četvrtak je počeo prijem zahtjeva od pravnih lica.

CentralnoGrijanje

„Putem kurira zaprimamo te zahtjeve i sa poštanskog faha smo počeli da podižemo te zahtjeve“, kaže Vesna Marinčić, šefica Odjeljenja općih poslova u Službi za opću upravu Općine Tuzla.

Nakon što se uspostavi računarska oprema, počet će se i sa primanjem zahtjeva od strane građana. Osim Centra za pružanje usluga građanima, pisarnice i Odjeljenja za poslove mjesnih zajednica,  sve ostale općinske službe, koje imaju sjedište u zgradi Općine Tuzla, nastavile su sa radom na istoj lokaciji.

(RTV Slon)