Javni poziv za dodjelu sredstava za sanaciju šteta

Fond za zaštitu okoliša Federacije BiH raspisao je danas Javni poziv za dodjelu sredstava projektima za otklanjanje posljedica prirodne nepogode i obnovu područja zahvaćenih prirodnom nepogodom, u općinama u kojima je proglašeno stanje prirodne nepogode uzrokovano poplavama i klizištima u 2014. godini. Rok za prijavu je 16. septembar 2014.

Finansijska sredstva dodijelit će se jedinicama lokalne uprave (općine i gradovi) sa područja stradalih u poplavama, koja će biti usmjerena na obnavljanje funkcionalnosti prioritetne infrastrukture javnog vodosnabdijevanja i sistema za odvodnju i tretman otpadnih voda te zaštitu izvorišta pitke vode; čišćenje obala vodotoka od svih vrsta otpada.

U skladu sa građevinskim dozvolama i projektnom dokumentacijom, cilj je da se sav otpad prikupi, razvrsta, obradi i odloži na alternativna odlagališta.

Temeljni cilj javnog poziva je otkloniti posljedice prirodnih nepogoda te revitalizirati područja zahvaćena prirodnom nepogodom uz snažno djelovanje u pravcu prevencije šteta od novih poplava, kroz implementaciju projekata koji se odnose na: sanaciju izvorišta vode ugroženih poplavama i provođenje mjera zaštite, a koja se koriste za javno vodosnabdijevanje; sanaciju oštećenih vodovodnih sistema javnog vodosnabdijevanja; sanaciju oštećenih kanalizacionih sistema, odnosno osiguranje odvodnje i tretmana otpadnih i oborinskih voda na područjima ugroženih velikim vodama; čišćenje obala vodotoka I i II kategorije od otpada nanešenog tokom poplava.

CentralnoGrijanje

Osnova pri raspodjeli financijskih sredstava između najteže pogođenih područja podrazumijevat će ispunjenost kriterija: da je na teritoriji općine usljed prirodne nesreće nastala šteta na infrastrukturnim objektima, ili da je na teritoriji općine usljed prirodne nesreće došlo do aktiviranja klizišta, ili da postoji objektivna opasnost od aktiviranja klizišta, te da su predočeni jasni dokazi o pretpjelim štetama usljed poplava.

Svi projekti prijavljeni za dodjelu sredstava Fonda, pored osiguranja obavezne dokumentacije propisane Javnim pozivom, cijene se u skladu sa tačno definiranim kriterijima i načelima zaštite okoliša i održivog razvoja, od kojih su neki: pripremljenost stručne i tehničke dokumentacije, stepen spremnosti za početak radova, kvalitet ponuđenog tehnološkog rješenja, stepen smanjenja onečišćenja okoliša i negativnog utjecaja na okoliš i zdravlje ljudi, postupanje na temelju rješenja inspekcije radi uklanjanja rizičnih tačaka za okoliš i zdravlje ljudi, cjelovit pristup investitora u rješavanju pojedinih pitanja zaštite okoliša i energetske efikasnosti itd.

Implementacija odobrenih projekata vršit će se uz primjenu jasno definiranih zakonskih odredbi i procedura, kao i sistema monitoringa raspodjele i utroška sredstava Fonda, osiguravajući da se koriste efikasno i isključivo u svrhe za koje su namijenjena.

(RTV Slon)