Izvještaj o položaju Roma u BiH: Trećina romske djece u TK ove godine napustila školu

0
164

Presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci pokazala je da Romi u BiH, kao najbrojnija manjina, ne uživaju politička prava na način kako je to utvrđeno međunarodnim standardima, kazala je ombudsman za ljudska prava BiH Jasminka Džumhur tokom predstavljanja Specijalnog izvještaja o položaju Roma u BiH, organizovanog povodom obilježavanja 10. decembra, Međunarodnog dana ljudskih prava, javlja Anadolu Agency (AA).

Predstavljanje izvještaja je organizovala Institucija ombudsmana za ljudska prava BiH u okviru projekta OSCE-a/ODIHR-a ‘Najbolja iskustva iz prakse za uključenje Roma’, u saradnji sa Misijom OSCE-a u BiH.

Džumhur je podsjetila i na nedavni napad na najobrazovanijeg Roma u BiH Mehmeda Mujića, rekavši da takve situacije traže da ombudsmani reaguju i pozovu sve nadležne organe da ubrzaju postupak rješavanja slučaja i kako bi se odgovorni doveli pred lice pravde.

“Možemo da kažemo da BiH registrira određeni napredak u rješavanju pitanja Roma, i to zahvaljujući činjenici da je BiH pristupila programu ‘Dekada Roma’, a činjenica da u junu sljedeće godine BiH preuzima presjedavanje ‘Dekadom Roma’ je značajan element”, pojasnila je Džuhmhur.

Prema njenim riječima, zabrinjava činjenica iz Izvještaja da je u ovoj godini trećina djece romske populacije zbog migracije roditelja napustila škole na području Tuzlanskog kantona (TK).

No, kako je kazala, kroz realizovane projekte, povećan je broj romske djece u srednjim školama, kao i studenata.

“Onaj segment koji je i dalje zabrinjavajući je pitanje pristupa zdravstvenoj zaštiti, jer zakonodavstvo u oblasti zdravstva kaže da samo zdravstveni osiguranici imaju pristup zdravstvenoj zaštiti. S obzirom na činjenicu da godinama Romi nisu imali mogućnost pristupa poslu ili obrazovanju, bili su isključeni iz mogućnosti da dobiju status zdravstvenog osiguranika”, pojasnila je Džumhur.

Zapošljavanje najveći problem

Problemi Roma su mnogobrojni, zdravstvena zaštita, stambeno pitanje, zapošljavanje, školovanje. U odnosu na prethodne izvještaje, kao najveći problem prema posljednjem Izvještaju je zapošljavanje.

“Zapošljanje je osnov ostvarivanja socijalnih i ekonomskih prava. Romi imaju otežan pristup zapošljavanju, zbog niskog nivoa obrazovanja. Ombudsmani za ljudska prava BiH su dali preporuke nadležnim institucijama za prekvalifikaciju i obrazovanje Roma”, rekla je Džumhur za Radiosarajevo.ba.

Dosadašnja praksa je pokazala da je veoma važno Rome podržati u zapošljavanju, jer je to veoma važno i za školovanje i za ostvarivanje zdravstvene zaštite i za ostvarivanje boljeg stanja jedne porodice.

Šef Misije OSCE-a u BiH Fletcher M. Burton pozvao je vlast, kako na entitetskom tako i na državnom nivou, da uloži veći trud i osigura da se Zakon o zabrani diskriminacije u BiH nastavi provoditi u praksi i u interesu svih građana BiH.

Šef Ureda za ljudska prava Fermin Cordoba kazao je da je veoma važno da svi ljudi, bez obzira na identitet, bez obzira na uslove u kojima žive, treba da imaju mogućnost da ostvare svoja ljudska prava, što je naročito važno u svjetlu prisutne ekonomske krize.

“Što se tiče BiH, OSCE bi želio da naglasi važnost implementacije Zakona o zabrani diskriminacije u BiH, koji predstavlja vrlo snažno sredstvo za ostvarenje ljudskih prava i koji stoji na raspolaganju građanima BiH””, pojasnio je Cordoba.

Prema njegovim riječima, implementacija Zakona je veoma slaba zbog nekoliko faktora, a jedan od njih je mali kapacitet institucije ombudsmana u BiH.

“Drugi faktor je slaba svijest građana o postojanju tog Zakona, i treći je mali broj predmeta koji su pokrenuti pred sudovima na osnovu tog Zakona”, kazao je Cordoba.

Govoreći o preporukama iz Izvještaja, on se osvrnuo na saradnju lokalne vlasti i romske zajednice.

“Ono što smo mi vidjeli kroz rad naših terenskih kancelarija je da često opštine ne žele da se prijave za sredstva za rekonstrukciju stambenog fonda samo zato što se tu radi o rekonstrukciji stambenog fonda romske zajednice”, kazao je Cordoba, navodeći i podatak da je prethodnih godina za romsku populaciju obnovljeno oko 345 stambenih jedinica.

Ombudsman za ljudska prava BiH Ljubomir Sandić kazao je da se Međunarodni dan ljudskih prava u svijetu, pa i u BiH, slavi sa ciljem da se senzibiliše svjetska i domaća javnost na obavezu poštivanja ljudskih prava od strane organa vlasti i institucija u pojedinim državama.

Radiosarajevo.ba

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here