Iznosi računa za smeće i vodu previsoki za Tuzlake

Nepravedna naplata obračuna potrošnje vode kao i odvoza smeća već duže vrijeme predstavlja problem za građena Tuzle. Tim povodom u prostorijama MZ Batva održan je sastanak na kojem je učešće uzelo Udruženje potrošača TK,  kako bi se pronašla rješenja i stalo u kraj, kako građani kažu, pljačkanju i onako praznih džepova.

Smatraju da odluke kojima su iznosi pomenutih komunalija znatno povećani,  itekako  otežavaju život građana posebno penzionera.

„ Nas dvoje u kući i svaki mjesec plaćamo preko 25 KM, a sto posto toliko ne potrošimo. Zajednički nam je sat, e sad ne znam da li oni dole silaze u šaht ili ne, to ne znam.“, istakao je
Šafik Hodžić stanovnik MZ Batva.

Prema riječima gospodina Hodžića, naplata odvoza smeća, koja se vrši po članu i nije toliki problem, koliko problem predstavljaju neplatiše.

„ Samo 30 do 40 posto ljudi ne plaća i onda oni to prebacuju na one  koji plaćaju redovno, tako isto i sa vodom.“

CentralnoGrijanje

Prema riječima predsjednice Udruženja potrošača TK Gordane Bulić, građani su svjesni da javna preduzeća moraju funkcionisati i da se njihovi troškovi moraju pokriti, ali isto tako osnivač javnih preduzeća treba da zna da su primanja građana izuzetno niska i da većina nije u mogućnosti plaćati tako visoke iznose računa za komunalije.

„ Dolazimo u situaciju, pogotov penzionerska populacija i porodice koje nemaju nijednog člana zaposlenog da vagaju da li će djetu dati marku  i da li će penzioner popiti čašu više mlijeka, kako bi imao da plati odvoz smeća i vodu.“, istakla je Gordana Bulić predsjednica Udruženja potrošača TK.

Nakon što Udruženje potrošača TK obiđe većinu mjesnih zajednica na području općine Tuzla, bit će upriličena zajednička javna rasprava na koju će biti pozvani članovi Općinskog vijeća i predstavnici komunalnih preduzeća, kako bi se zajednički došlo do određenih rješenja.

(RTV Slon)