Iz Centralnog grijanja najavili početak tehnološke probe

Iz Centralnog grijanja najavili početak tehnološke probe

RSD Sloboda

Iz Centralnog grijanja Tuzla obavještavaju sve korisnike da su u završnim pripremama za sezonu grijanja 2019/2020. Vrelovodni sistem je ispitan u cijelosti, tako da su iz grijanja spremni za početak sezone grijanja. Tehnološka proba počela je danas,  2. oktobra, a  toplina se objektima mogla osjetiti u poslijepodnevnim satima.

Dijelovi grada Tuzla će se zagrijavati po proceduri tehnološke probe sistema daljinskog grijanja. Bit će pokrenuta cirkulacija mrežne vode kroz magistralni vrelovod i dio vrelovodne i toplovodne mreže te toplinske podstanice. U narednih nekoliko dana vršiti će se provjera režima u toplom stanju i svi objekti u kojima su ispravne instalacije centralnog grijanja će biti testirani u toplom stanju.

RMU Banovići

U saradnji sa upraviteljima u gradu Tuzla instalacije centralnog grijanja u objektima kolektivnog stanovanja u tehnološkoj probi bit će definitivno ispitane i u toplom stanju. Također obavještavaju korisnike da predstavnici Centralnog grijanja Tuzla prate službene podatke o vanjskim temperaturama za Grad Tuzla u 21:00 i kada se ispune uslovi za početak sezone grijanja definisani članom 24. „Opštih uslova za priključenje na sistem daljinskog grijanja i isporuku toplinske energije“ za Grad Tuzla bit će proglašen i zvanični početak sezone grijanja.

Podsjećamo vas da je, prema Zakonu o korištenju, upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrada TK, obaveza predstavnika etažnih vlasnika i svih etažnih vlasnika u saradnji sa upraviteljem  zgrada održavanje zajedničkih dijelova instalacija centralnog grijanja.

(RTV 7)