Invalidi spremaju tužbu protiv BiH i F BiH

Predsjednik Saveza osoba sa invaliditetom F BiH Zijad Arapčić  poziva članove da podnesu tužbu nadležnim sudovima protiv BiH i F BiH, za štetu koja im je pričinjena kršenjem ustavnih prava, kao i prava zagarantovanih Općom evropskom konvencijom o ljudskim pravima i utvrđenim evropskim standardima koji imaju supremaciju nad odlukama zakonodavnih i izvršnih organa u Federaciji BiH.

Za pokretanje tužbi osiguran je avdokatski tim bez ikakave naknade, a isplata potraživanja pripada isključivo podnosiocima tužbi.

CentralnoGrijanje

Više informacija se može dobiti putem broja 035/270-091 ili putem maila  sosi.fbih1@gmail.com

(RTV Slon)