Imovina ostvarena putem privrednog kriminala bit će oduzeta?

0
84

Komentirajući prijedlog amandmana na Ustav FBiH kojim Federalna vlada predlaže da kaznena djela iz procesa privatizacije, organiziranog i privrednog kriminala ne zastarijevaju, dok će imovinska korist ostvarena tim djelima ili povezana s njima biti oduzeta, direktor Agencije za privatizaciju FBiH Šuhret Fazlić izjavio je  da je to davno trebalo biti urađeno.

– Za ovo kratko vrijeme koje sam proveo u Agenciji za privatizaciju FBiH utvrdio sam da su mnoge stvari rađene nezakonito, ili je oštećen kapital i imovina ili su radnici izvarani i obespravljeni, kao i da postoji frustracija zbog činjenice da se ništa ne može uraditi – istakao je Fazlić.

Po njegovom mišljenju, usvajanjem ovog amandmana, s aspekta efikasnosti privrede i otvaranja novih radnih mjesta, ne bi se promijenilo ništa, ali bi se promijenilo mnogo s aspekta uspostave pravednijih odnosa u društvu.

– To bi doprinijelo sprječavanju takvih slučajeva u budućnosti, kao i ispravljanju grešaka i vraćanju u prvobitno stanje u slučajevima u kojim je to moguće – rekao je Fazlić.

Naglasio je da su u procesu privatizacije prve sumnjive radnje počele kod pripremanja početnih balansa, pri čemu su upravni odbori agencija za privatizaciju umanjivali kapital da bi preduzeća bilo lakše kupiti.

– Pogotovo su modelom privatizacije –  javnim upisom dionica do firmi došli neki ljudi koji nisu imali ni znanja da nešto urade ni sredstava da investiraju. Također, u prodaji metodom tendera bilo je nezakonitosti, pri čemu je i ova agencija uradila neke stvari koje se mogu okarakterisati kao nezakonite, i za šta postoje prijave kod nadležnih tužilaštava, a zbog čega tužilaštva nisu ništa uradila to je druga priča – pojasnio je Fazlić.

(RTV Slon)