Imenovana Komisija za kontrolu provođenja Zakona o podsticajima za zapošljavanje

Vlada Tuzlanskog kantona imenovala je Komisiju za vršenje nadzora nad provođenjem Zakona o podsticajima za zapošljavanje i intervencijama u privrednim subjektima i propisa donesenih na osnovu tog Zakona, te o tome periodično izvještava Vladu Tuzlanskog kantona.

Vlada je donijela i Odluku o raspisivanju Javnog oglasa za popunu upražnjene pozicije u Nadzornom odboru Javne ustanove Disciplinski centar za maloljetnike Tuzlanskog kantona.

CentralnoGrijanje

(RTV Slon)