Husi Mustafiću iz Tuzle nakon priznanja tri godine zatvora za organizirani kriminal!

0
82

Tridesetdvogodišnji Huso Mustafić iz Tuzle sklopio je sporazum o priznanju krivice sa tužiocem iz Posebnog odjela za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju Tužilaštva BiH.

Mustafić je optužen za krivično djelo organizirani kriminal u vezi sa krivičnim djelom neovlašteni promet opojnim drogama u vezi sa krivičnim djelom ubistvo.

Tužilac i odbrana saglasni su da, na osnovu sporazuma, Sud BiH izrekne optuženom Husi Mustafiću kaznu zatvora u trajanju od tri godine, kao i da donese odluku o oduzimanju predmeta korištenih u izvršenju krivičnog djela i oduzimanju protivpravne imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom.

Optuženom će vrijeme provedeno u pritvoru biti uračunato u izdržavanje kazne.

Optuženi se tereti da je postao član organizovane kriminalne grupe koja je u kontinuitetu, od početka 2012. godine do marta 2013. godine, zbog sticanja protivpravne imovinske koristi, djelovala na području Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Makedonije i Albanije, s ciljem vršenja krivičnih djela koja su u vezi sa neovlaštenom međunarodnom kupoprodajom, slanjem, posredovanjem i isporukom opojne droge „marihuana“, koja je važećim zakonskim propisima proglašena opojnom drogom.

Kako se navodi u optužnici, optuženi članovi pomenute organizovane grupe su u nekoliko navrata, tokom 2012. i 2013. godine, organizovali i izvršili krijumčarenje većih količina opojne droge marihuana.

Ova organizovana kriminalna grupa je otkrivena i spriječena zajedničkim djelovanjem više policijskih agencija, kao i saradnjom pravosudnih i policijskih agencija više država. Dio osumnjičenih je uhapšen u mjestu Dusina kod Zenice u martu prošle godine, kada je došlo do sukoba i pucanja iz vatrenog oružja između počinilaca krivičnog djela i kada je jedna osoba ranjena.

Optuženi Huso Mustafić je, potpisivanjem sporazuma, u potpunosti priznao izvršenje krivičnog djela koje mu se stavlja na teret optužnicom Tužilaštva BiH od 02. 10. 2013. godine, a koja je u potpunosti potvrđena od sudije za prethodno saslušanje Suda BiH dana 04. 10. 2013. godine.

Predložena kazna je u skladu sa ulogom optuženog u izvršenju krivičnog djela opisanog u optužnici.

Ovim sporazumom optuženi potvrđuje da je upoznat sa sadržajem optužnice Tužilaštva BiH. On istovremeno potvrđuje da izjavu o priznanju krivice daje dobrovoljno, svjesno i sa razumijevanjem te se obavezuje da će nadoknaditi troškove krivičnog postupka u iznosu koji mu, eventualno, odredi Sud BiH.

Također, potpisivanjem sporazuma o priznanju krivice optuženi Huso Mustafić se obavezao da će svjedočiti o svim činjenicama koje su mu poznate u ovom krivičnom predmetu i o svim izvršiocima, odnosno članovima grupe za organizovani kriminal koji su mu poznati, kao i o krivičnim djelima u kojima je eventualno i sam sudjelovao.

Sklapanjem sporazuma optuženi se odriče prava na suđenje te prava na ulaganje žalbe na krivičnopravnu sankciju koju mu, na osnovu sporazuma, izrekne Sud BiH.

Sporazum je proslijeđen Sudu BiH.

(RTV Slon)