Hoće li doći do poskupljenja životnih namirnica i kakav je kvalitet proizvoda?

Da li će doći do nestašica ili poskupljenja osnovnih životnih namirnica, ima li dovoljno robe u robnim rezervama, kakav je kvalitet proizvoda nakon elementarnih nepogoda i slično, pitanja su koja muče građane Tuzlanskog kantona.

S ciljem dobijanja informacija, ali i boljeg upoznavanja potrošača o njihovim osnovnim pravima, pokrenut je i program između gradova bratimljenih sa Tuzlom. Prema dosadašnjim podacima, ne očekuje se pozitivna situacija.

U okviru Programa „Evropa za građane“, Udruženje za zaštitu potrošača Tuzlanskog kantona u narednim danima će, u okviru radionice, pokušati doći do odgovora na pitanja kakvo je trenutno stanje sa kvalitetom i cijenama osnovnih životnih namirnica, odnosno kakva je mogućnost da će doći do povećanja cijena hrane, hoće li se moći aktivirati robne rezerve i slično. Prema dosadašnjim informacijama sa kojima Udruženje raspolaže, već postoje najave o poskupljenju osnovnih životnih namirnica, kao posljedica elementarnih nepogoda, što je, kako dodaju, u potpunosti neosnovano.

„ Da su to čiste špekulacije i  da se jednostavno ispituje teren ako bi se desilo da mora doći do poskupljenja, šta bi bilo i kako će se ponašati potrošači“, ističe Gordana Bulić, predsjednica Udruženja za zaštitu potrošača TK.

Nažalost, dodaje Bulićka, većina građana danas živi na rubu egzistencije, tako da bi povećanje cijena moglo dovesti do toga da dođe do pada prodaje proizvoda i kupovine robe slabijeg kvaliteta. To bi na kraju značilo gubitak kako za potrošače, tako i za proizvođače.

CentralnoGrijanje

„Tako da se nadamo da će naši distributeri se potruditi da nađu konkurentne prodavače i proizvođače i da će robe koje uvezu imati konkurentne cijene“, dodaje Bulićka.

Stoga je i cilj Projekta „Evropa za građane“, sa podprojektom „Mreža bratimljenih gradova“, omogućiti potrošačima gradova koji su bratimljeni sa Tuzlom, odnosno Osijeka i Pečuha, ali i Novog Sada, razmjenu informacija, dobru informisanost o njihovim osnovnim pravima. Ono što uglavnom interesuje sve potrošače je sigurnost hrane.

„ Na kraju krajeva to je i regija koja gravitira proizvodnji hrane, od Tuzle prema Osijeklu, Novom Sadu i Pećuhu, sve je ravnica i najveća aktivnost u suštini je proizvodnja hrane u ovoj regiji“, napominje Bulićka.

U Tuzli je je jedna od osnovnih tema sigurnost hrane za potrošače, sigurnost snabdijevanja, naročito u uslovima kada se dese elementarne nepogode. U narednim danima, u sklopu radionice, predstavnici nadležnih kantonalnih i federalnih  institucija  trebali bi pružiti osnovne informacije o trenutnom stanju i situaciji koja se može očekivati u narednom periodu kada je riječ o cijenama, kvalitetu i robnim rezervama u našoj zemlji.

(RTV Slon)