GUTIĆ U CD-U: DILOVI, TALOVI, PLJAČKA I KORUPCIJA UBIJAJU RUDARE

Rudari, inžinjeri i ljudi od struke šute i ne govore o ovim dešavanjima u javnosti jer se boje za svoj posao i svoju budućnosti, kaže dekan Gutić. O slanju radnika u nesigurnu jamu, jamu koja je već poznata kao mjesto čestih udara Gutić kaže da je to ples na žici rukovodstva rudnika koji riskiraju da bi ostvarili dobit i rezultate. Obećanje od strane dr. Gutića je da će uraditi sve kako bi se spriječile nove nesreće i kako se više nikada ne bi ponovila nesreća u Dobrnji koja je bila jedna od najgorih nesreća u našoj zemlji.

CentralnoGrijanje
(Face TV)