Građani Tuzle piju higijenski ispravnu vodu, pokazuju rezultati svakodnevnih analiza

Građani Tuzle piju higijenski ispravnu vodu, pokazuju rezultati svakodnevnih analiza

RSD Sloboda

Pogon za kontrolu kvaliteta vode Javnog-komunalnog preduzeća  „Vodovod i kanalizacija“ Tuzla svakodnevno vrši fizičko-hemijske i mikrobiološke analize vode iz gradske vodovodne mreže.

U ovoj godini analizirano je oko hiljadu i dvije stotine fizičko-hemijskih i dvije hiljade mikrobioloških analiza, te obavljeno oko tri hiljade kontrola rezidualnog hlora.

RMU Banovići

Na osnovu rezultata tih analize sa sigurnošću se može reći da građani Tuzle piju higijenski ispravnu vodu.

(RTV 7)