Gradačcu oko 34.000 KM više za saniranje šteta nakon nevremena

Na osnovu konačnog izvještaja Općine Gradačac o visini štete pričinjene stambenim objektima u ovogodišnjim poplavama i klizištima, Vlada Federacije BiH je izmijenila Odluku o izdvajanju dijela sredstava iz Budžeta FBiH za 2014. godinu.

Na taj način je Gradačcu, primjenom za sve općine u FBiH utvrđenih kriterija, iznos s preliminarno dodijeljenih 27.351 konvertibilnih maraka povećan na 61.718 KM, odnosno veći je za 34.366 KM.

CentralnoGrijanje

Time je i ukupan iznos planiran Odlukom o izdvajanju dijela sredstava iz Budžeta FBiH za 2014. godinu s pozicije “Tekući transferi područjima pogođenim elementarnim nepogodama” uvećan s 5.153.094 KM na 5.187.460 KM, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade FBiH.

(Fena)