Forum mladih SDP BiH: I civilni sektor shvatio nužnost ograničenja mandata pomoćnika ministara

Saopštenje za javnost

Povodom medijskih istupa istaknutih predstavnika civilnog sektora, a u vezi izmjena i dopuna Zakona o državnim službenicima i namještenicima, prema kojem bi i pomoćnici ministara bili birani na mandat od četiri godine i odlazili sa funkcije istovremeno kada i ministar, Forum mladih SDP BiH podsjeća iste da je SDP BiH takav prijedlog uputio u parlamentarnu proceduru na početku ovog mandata, ali isti nije dobio parlamentarnu podršku upravo zbog protivljenja civilnog sektora, ali i predstavnika međunarodne zajednice iz samo njima znanih razloga.

 Forum mladih pozdravlja zakašnjelu, naknadnu pamet predstavnika civilnog sektora koji javno zagovara promjene navedenog Zakona iako sektor u kojem radi i prima basnoslovno visoku platu nije dao podršku takvim izmjenama i dopunama Zakona o državnim službenicima i namještenicima koje je predlagao SDP BiH, a koje su trebale upravo „vječne pomoćnike ministara“ ograničiti mandatom.

Pomoćnici ministara su u većini slučajeva otuđeni centri moći, koji pod plaštom „državnog službenika“ kreiraju i utiču na političke procese i odlučuju pri donošenju bitnih odluka unutar ministarstva,  bez ikakve javne odgovornosti. Istovremeno ministri nisu u mogućnosti da sebi izaberu pomoćnika sa kojim bi nakon četiri godine mandata zajedno sudu javnosti predočili rezultate svoga rada.

CentralnoGrijanje

Forum mladih SDP BiH smatra da je potrebno sprovesti temeljitu reformu državne službe, posebno sa aspekta učinkovitosti svakog pojedinca koji prima plaću od javnih sredstava poreznih obveznika. Državna služba svojom neefikasnošću je definitivno jedna od rak rana bh. društva i aspolutno ne daje puni doprinos razvoju države i društva.

Centar za informisanje

Foruma mladih SDP BiH