Elektroprivreda BiH povećala cijenu Centralnom grijanju Tuzla za isporuku toplotne energije

Elektroprivreda BiH povećala cijenu Centralnom grijanju Tuzla za isporuku toplotne energije

RSD Sloboda

Obavještavaju se svi korisnici usluga centralnog grijanja u gradu Tuzla da je između JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. Sarajevo, kao prodavca, i “Centralno grijanje” d.d. Tuzla, kao kupca, zaključen Ugovor o kupoprodaji toplotne energije za period od 01.01.2021.-15.04.2021. godine, kojim je definisana nova povećana jedinična cijena za isporučenu toplotnu energiju za period februar – april 2021. godine, uvećana za 2,78 %.

Centralno grijanje obavještava svoje korisnike da će uložiti sve napore da povećanje cijene isporučene toplotne energije ne utiče negativno na poslovanje Društva.

Gore navedeno će se pokušati prevazići sprovođenjem različitih raspoloživih mjera i racionalizacijom svih troškova poslovanja, na koji način će se stvoriti uslovi za dalje nesmetano pružanje usluga grijanja svim korisnicima u gradu Tuzla, a ujedno stvoriti uslove i za pozitivno finansijsko poslovanje Društva.