Drastično se smanjuje broj prvačića u BiH, penzionera sve više

Drastično se smanjuje broj prvačića u BiH, penzionera sve više

RSD Sloboda

U školskoj 2019/2020. godini u Bosni i Hercegovini je u 1.785 osnovnih škola upisano 274.034 učenika, što je u odnosu na prethodnu  školsku godinu manje za 5.984 učenika, ili 2,1 posto.  

Još je alarmantniji podatak o padu broja prvačića, koji je novi indikator smanjenja broja stanovnika u našoj zemlji.  

RMU Banovići

Naime, u školskoj 2019/2020. godini u prve razrede je upisano 29.228 učenika, što je u odnosu na školsku 2018/2019.  godinu manje za 5 posto, a prema novim podacima Agencije za statistiku BiH.  

Ako se uzme u obzir da se broj prvačića smanjuje iz godine u godinu, te da u toku samo jedne godine manji za čak 5 posto, onda je jasno da je riječ o velikom procentu koji ukazuje na problem odljeva stanovništva i negativnog prirodnog priraštaja.

Primjera radi, u školskoj 2017/2018. godini u prve razrede je bilo upisano 31.182 učenika, što je u odnosu na školsku 2016/2017. godinu bilo manje za 4 posto. To govori da je riječ o trendu, a ne o slučajnosti, i da se sličan procenat ponavlja iz godine u godinu.

Inače, prema nedavnom istraživanju Instituta za razvoj i inovacije, koji je rađen uz podršku Westminster fondacije za demokratiju u BiH, godišnje iz BiH ode 36.800 ljudi, što je grad veličine Kaknja ili Visokog. Osim odlazaka, poznato je da bilježimo negativnu stopu prirodnog priraštaja, odnosno da umire više ljudi nego što se rađa.

S druge strane, broj penzionera neprestano raste.

Prema podacima Federalnog zavoda za penziono i invalidsko osiguranje (PIO), u Federaciji je 427.883 osoba ostvarilo pravo na avgustovsku penziju. U avgustu prošle godine taj broj je bio 420.071.

To znači da se broj penzionera samo u Federaciji BiH za godinu dana povećao za skoro osam hiljada. Penzioneri su praktično jedina populacija čiji broj u BiH konstantno raste.

Osim učenika u osnovnim školama, sve je manje i srednjoškolaca i studenata, a manje je i radne snage. 

(Avaz)