Dok mladi i obrazovani ljudi napuštaju BiH, na „istaknute umjetnike“ troše se milioni maraka

0
340

Dok u BiH prema zvaničnim statistikama ima 530.370 nezaposlenih osoba i imamo nezaustavljiv trend odlaska mladih, obrazovanih i stručnih kadrova jer ne mogu pronaći posao, Vlada Kantona Sarajevo u kojem je krajem marta registrovano 70.826 nezaposlenih osoba od čega ih je 8.866 sa visokom stručnom spremom troši milione maraka za plaćanje penzionog i zdravstvenog osiguranja „istaknutim slobodnim umjetnicima“ još od 2001. godine, piše novinska agencija Patria.

Za jednog umjetnika KS mjesečno uplaćuje 319 KM za PIO i 229 KM za zdravstveno osiguranje, a na aktuelnoj listi nalazi se 39 osoba. Do februara 2016. godine istaknutih umjetnikana na spisku je bilo 37, kada su još dva imena dodata, potvrđeno je za Patriju iz Ministarstva kulture i sporta KS. Godišnje iz Budžeta KS za ovu namjenu izdvaja se više od 256.000 KM. Od 2001. do danas uplaćeno je 3.840.000 KM.

Na listi istaknutih slobodnih umjetnika, prema podacima sa stranice Ministarstva kulture i sporta Kantona i Sarajevo trenutno se nalaze: Jusuf Hadžifejzović, Irfan Hozo, Maja Bajević, Ibrahim Novalić, Mirsada Baljić, Alma Hrasnica, Izet Perviz, Slobodan Anđelić, Edin Dervišević, Maja Behmen Novalić, Muhamed Ćeif, Ata Omerbašić, Mustafa Dž. Nišić, Emina Husedžinović Ibrahimović, Enes Halimić, Almin Zrno, Dževdet Nikočević, Muhidin Muharemović, Nela Đenisijević, Ljiljana Šaković Mujan, Sabahudin Hadžialić, Mirsad Smajović, Zilhad Ključanin, Mugdim Avdić Henda, Fuad Backović Deen, Sanja Džeba, Danijela Madacky, Ahmed Burić, Osman Arslanagić, Hajrudin Varešanović, Branko Bačanović, Alena Džebo Hećo, Miodrag Spasojević, Ljiljana Majkić, Nerdina Abdulić Osmančević, Rešad Sultanović, Mersiha Merdžanović.

U februaru su na spisak dodani Dijan Kalač (književnost) i Mensura Jahić (fotografija).

Od 2001. godine na listi su Irfan Hozo (likovna umjetnost) i Jusuf Hadžifejzović (likovna umjetnost).

No zanimljivo je da se na listi nalaze i modna dizajnerica Emina Husedžinović – Ibrahimović još od 2006. godine, fotograf Almin Zrno od 2007., kantautor Muhidin Muharemović od 2008., glumica Nela Đenisijević od 2008., pjevač Mugdim Avdić Henda od 2009. godine, pjevač Fuad Backović Deen od 2009., pjevač Hajrudin Varešanović.

Zanimljivo je da je npr. Fuad Backović nekoliko godina živio i studirao u Italiji, a nije skinut sa liste. Također, posljednjih godina sve manje se čuje za Hendu niti je poznato šta je posljednje radio u muzičkom svijetu. Javnost je bila iznenađena da je na listi i Varešanović koji svoje prihode ostvaruje od nastupa širom svijeta te se s pravom postavlja pitanje opravdanosti njegovog imena na ovoj listi.

U Zakonu o istaknutim slobodnim umjetnicima Skupština Kantona Sarajevo jasno je precizirano da na listi istaknutih slobodnih umjetnika može biti osoba koja, pored ostalih uslova, ima prebivalište i umjetnički djeluje na području Kantona Sarajevo.

Ovi samostalni umjetnici dužni su u decembru tekuće godine dostaviti izvještaj o aktivnostima koje su provele te se na osnovu toga odlučuje o daljnjem statusu.

Ko je skinut s liste

Komisija za reviziju statusa istaknutih slobodnih umjetnika Ministarstva kulture i nauke KS skinulo je sa liste 2013. godine pjevačicu Selmu Muhedinović kojoj se od 2009. godine uplaćivalo penziono i zdravstveno osiguranje. Nikada do danas nije pojašnjenjo zbog čega je to Muhedinović istaknuta umjetnica, ali nema preciznih podataka u javnosti ko bi zbilja bio relevantan da odredi status istaknutog umjetnika.

S liste je tada skinuta i Margita Lazarević (likovna umjetnost na listi od 2004.), Narcis Kantardžić (likovna umjetnost na listi od 2005.), Faiz Softić (književnost na listi od 2001.), Jadranka Stojaković (likovna umjetnost na listi od 2011.) i Danica Dakić (likovna umjetnost na listi od 2001.).

Revizijom 2014. godine sa liste umjetnika na lični zahtjev skinut je Tarik Samarah (foto dizajn na listi od 2008.)  Zbog sticanja uslova za penziju skinuti su umjetnica Gordana Galić-Anđelić (na listi od 2001.), književnica Jasna Šamić (2001.) i slikar Muradif Ćerimagić (2001).

Spisak istaknutih umjetnika