Dodjela stana, kadrovska pitanja, saglasnosti za prijem namještenika

0
169

Na 15. redovnoj sjednici Vlada TK je donijela Odluku o dodjeli stana u vlasništvo Timi (Ibrahima) Salkić, članu porodice šehida – poginulog borca, iz Kalesije.

Takođe je donesena i Odluka o raspisivanju Javnog oglasa za izbor kandidata za pozicije članova upravnog odbora Javne ustanove Direkcija regionalnih cesta Tuzlanskog kantona, te izmjenjena Odluka o formiranju Glavne centralne popisne komisije.

Donesena je i Odluka o raspisivanju i utvrđivanju teksta Javnog oglasa radi popunjavanja upražnjene pozicije jednog člana Upravnog odbora Javne ustanove Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama Smoluća.

Općinskom sudu u Tuzli data je saglasnost za prijem jednog namještenika u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto viši referent – vozač.

Vlada je dala saglasnost i Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta za prijem tri državna službenika. Riječ je o radnim mjestima stručni saradnik za visoko obrazovanje i nauku, stručni saradnik za finansijsko-materijalno poslovanje i poslove analize i kontrole i stručni saradnik za sport.

Javnoj ustanovi Univerzitet u Tuzli data je saglasnost za prijem zaposlenika u radni odnos na neodređeno vrijeme, takođe i JU NUB „Derviš Sušić“ Tuzla za prijem zaposlenika u radni odnos na neodređeno radno vrijeme na radnom mjestu sistem inžinjer.

Saglasnost za prijem stručnog savjetnika za saobraćajnu i mašinsku grupu predmeta data je Pedagoškom zavodu Tuzlanskog kantona Tuzla, dok je Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove Tuzlanskog kantona data saglasnost za prijem dva državna službenika u radni odnos. Riječ je o radnim mjestima glavni kantonalni inspektor za obrazovanje, nauku, kulturu i sport i stručni savjetnik za informatičke poslove – programer.

U okviru kadrovskih pitanja Vlada Tuzlanskog kantona imenovala je Upravni odbor Javne ustanove Disciplinski centar za maloljetnike TK, na period od 4 godine. Također je imenovan Upravni odbor Veterinarskog zavoda TK na period od 4 godine.

(Odjeljenje za informisanje Vlade TK)