Dodik: Zašto bismo imali strance na izborima kad ih ne želimo u Ustavnom sudu?

Dodik: Zašto bismo imali strance na izborima kad ih ne želimo u Ustavnom sudu?

RSD Sloboda

Na posebnoj sjednici Narodne skupštine Republike Srpske na kojoj se poslanici izjašnjavaju o tome da li sporazum Centralne izborne komisije sa Međunarodnom fondacijom za izborne sisteme znači zadiranje u pitanje vitalnih interesa RS-a, obratio se i predlagač ove tematske sjednice Milorad Dodik.

Član Predsjedništva BiH iz Republike Srpske je kazao da ga u Predsjedništvu stalno preglasavaju i da se to upravo desilo i kada je u pitanju ovaj Memorandum o nadziranju izbora.

RMU Banovići

“Smatrao sam da ovo zadire u interese mnogih institucija u RS i nakon upozorenja tražio sam da se izjasni i podrži u Narodnoj skupštini da je ovo od vitalnog, nacionalnog i državnog interesa RS-a. Cilj je da se što više opkoli i zarobi RS”, rekao je Dodik.

Poručuje da je ovaj Memorandum destruktivan i štetan za vitalni nacionalni interes Srba u BiH, a razloge za to vidi upravo u Memorandumu i kako on objašnjava. “pretjeranim ovlastima” koje bi imala Fondacija u slučaju odobravanja ovog dokumenta.

“Iščitavanjem se vidi i namjera, ona je široka sa stanovišta ovlaštenja i zadire u oblasti koje su veoma važne za suverenitet izbornog procesa. Ovo je isključivo američka fondacija koju finansira Demokratska stranka Amerike i tu naravno da ima i američkih interesa”, riječi su Milorada Dodika koji dodaje da je namjera ove međunarodne organizacije vidljiva, a to je u konačnici nekontrolisana prava te organizacije.

Naveo je i da je 17 američkih država zabranilo djelovanje ove međunarodne organizacije u njihovim izbornim procesima, te da nju navodno finansira Soroš.

“Navodi se tamo da treba da učestvuju u svim važnim aspektima izbornog procesa. Zašto bi mi to prihvatili? Zašto bi prihvatili da imamo strance u izbornom procesu, strance kojih pokušavamo da se riješimo u Ustavnom sudu?”, naglasio je Dodik dodavši da “ove izbore treba održati bez miješanja stranaca”.

Navodi da je “svako miješanje stranaca do sada bilo pogubno za RS” i da će to svakako shvatiti kasnije, ako ne shvati odmah. Zbog navedenog, njemu je neprihvatljivo da se za nadzor i sigurnost angažuje strana organizaicija, pogotovo ukoliko to možemo sami.

Dodik u svom ubjeđivanju poslanika da glasaju za njegove zaključke, tvrdi i da Međunarodna fondacija za izborne sisteme favorizuje probošnjačke političke subjekte u izbornom procesu, a da im je cilj i unitarizacija BiH te dezintegracija prava koju imaju drugi politički subjekti.

Kada je ovaj Memorandum u pitanju, Dodik problem vidi i u mogućnosti sankcionisanja govora mržnje zapitavši se “Ko odlučuje o tome šta je govor mržnje?”, a neprihvatljiv mu je i dio u kom se kaže da ova organizacija treba da upravlja demokratskim izbornim procesom posebno se osvrćući na riječ “upravlja”.

(Klix)