Do kraja godine izvoz mliječnih proizvoda u EU

0
131

Pomoćnica ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Radmila Čojo smatra da će BiH do kraja jula ispuniti sve preporuke evropske Kancelarije za hranu i veterinarstvo (FVo), te da bi do kraja godine trebala da počne da izvozi mliječne proizvode u zemlje EU.

Ona je prije regionalnog sastanka u Banja Luci sa veterinarskim organizacijama u RS o aktivnostima Ministarstva u ovoj godini u okviru ispunjavanja uslova za izvoz mlijeka i mliječnih proizvoda u zemlje EU, rekla novinarima da je ova prognoza realna, jer nadležne institucije rade na ispunjavanju preporuka FVO inspektora.

Čojo je naglasila da je Ministarstvo, u skladu sa preporukama FVO, sistemski izmijenilo koncept utvrđivanja zdravstvenog statusa životinja na nivou stada, odnosno imanja na kome se drže životinje, što rezultira time da se potvrda o provedenim obaveznim mjerama kontrole zdravlja životinja izdaje za stado, a ne za svaku životinju posebno, kako je to bila praksa do sada.

“Ministarstvo je izdalo i uputstvo o provođenju mjera kontrole bruceloze i tuberkuloze goveda, u kojem su detaljno opisane obaveze vlasnika životinja, mljekara, veterinarskih organizacija i veterinarske inspekcije”, dodala je Čojo, koja je pomoćnica ministra za veterinarstvo.

Prema njenim riječima, ni jedna mljekara neće moći otkupljivati mlijeko za javnu potrošnju dok se ne predoči potvrda o provedenim obaveznim mjerama.

Ona je podsjetila da su u januaru inspektori FVO boravili u BiH, te u okviru preliminarnog izvještaja prezentovali uočene neusaglašenosti sa ligislativama EU i dali preporuke za njihovo otklanjanje.

“Inspektori su ocijenili da je potrebna dalja saradnja i bolja koordinacija različitih nivoa vlasti u BiH, da službene kontrole treba da budu dodatno osnažene tako da se potpuno razjasni lanac komandovanja i ukloni preklapanje poslova nadzora u okviru zvaničnog sistema kontrole hrane i hrane za životinje, odnosno reorganizacija veterinarske i fitosanitarne inspekcije, pokrećući aktivnosti izuzimanja nadležnih inspekcija iz sadašnjeg Inspektorata”, pojasnila je Čojo.

Ona je dodala da je preporučeno i da cjelokupan proces proizvodnje mora biti dokumentovan, kao i obavljanje službenih kontrola.

Direktor Veterinarskog instituta Republike Srpske “Vaso Butozan” Drago Nedić rekao je da domaće mlijeko ispunjava evropske standarde, te da treba dovesti u red samo nekoliko stvari kada je u pitanju sistem.

(RTV Slon)