Danas po hitnom postupku o izmjenama Izbornog zakona

Poslanici Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine  BiH trebali bi se danas izjašnjavati o zahtjevu Doma naroda PSBiH za razmatranje Prijedloga zakona o izmjeni i dopuni Izbornog zakona BiHpo hitnom postupku.

Na dnevnom redu su i prijedlozi zakona o izmjenama i dopunama Zakona o prekršajima BiH čiji je predlagač Vijeće ministara BiH te zakona o pravima žrtava torture čiji su predlagači poslanici Stranke za BiH Azra Hadžiahmetović i Beriz Belkić.

Prijedlog zakona o pravima žrtava torture dobio je negativno mišljenje Zajedničke komisije za ljudska prava, prava djeteta, mlade, imigraciju, izbjeglice, azil i etiku Parlamentarne skupštine BiH.

U obrazloženju Prijedloga zakona o pravima žrtava torture, Belkić je istakao da je intencija da se ovim zakonskim rješenjem na jedinstven način osigura pravo pristupa pravdi svim žrtvama torture u BiH.

Belkić je napomenuo da je ovaj zakon usklađen s međunarodnim konvencijama o ljudskim pravima i da predviđa jedinstvenu registraciju svih onih koji imaju status žrtava torture.

CentralnoGrijanje

Na dnevnom redu je i Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o krivičnom postupku BiH čiji je predlagač Dom naroda PSBiH, Vijeće ministara predložilo je Prijedlog zakona o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti te Prijedlog zakona o javnim nabavkama BiH.

Komisija za finansije i budžet Predstavničkog doma PSBiH usvojila je u prvom čitanju principe Prijedloga zakona o javnim nabavkama.

Direktorica Agencije za javne nabavke BiH Džinita Fočo, uime predlagača zakona, istakla je da prijedlog odgovara zahtjevima iz Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju, odnosno ugrađuje direktivu koja se odnosi na ugovorne organe u oblasti energije, vodoprivrede, poštanskih usluga, morskih, zračnih i riječnih luka, pri čemu se uvodi sistem pravne zaštite.

Poslanici bi trebali dati svoj stav i o Prijedlogu zakona o praznicima Bosne i Hercegovine čiji je predlagač poslanik SDP-a BiH Denis Bećirović, a predviđeno je i razmatranje nekoliko izvještaja.

(RTV Slon)