Danas je Svjetski dan bez cigarete

Pušenje je vodeći uzrok smrti. Više od pet miliona ljudi svake godine umre uslijed posljedica pušenja. Skoro polovina svih pušača će umrijeti od bolesti koje su povezane sa duhanskim proizvodom, a dim iz tuđe ruke koji se tretira kao pasivno pušenje, također, šteti svima koji su mu izloženi.

 

Svjetski dan bez cigarete obilježava se danas, 31. januara, upravo s ciljem razvijanja svijesti kod ljudi o štetnosti pušenja i o posljedicama koje može prouzrokovati. 

U Federaciji BiH ima 37 posto stalnih pušača u starosnoj grupi od 18 do 65 godina, od čega 29 posto čine žene, a 49 posto muškarci, rezultati su najnovijeg istraživanja Zavoda za javno zdravstvo.  Po podacima redovne zdravstveno statističke evidencije Zavoda za javno zdravstvo Federacije BiH bilježi se trend uvećanja oboljevanja od bolesti i stanja direktno povezanih sa štetnim efektima duhana, kao što su bolesti srca i krvnih sudova, obstruktivna oboljenja respiratornog sistema, maligne neoplazme bronha i pluća, itd.

CentralnoGrijanje

Sve više i više zemalja pokušava obuzdati ovu epidemiju zahtijevajući da se na pakovanjima duhanskih proizvoda grafički prikažu opasnosti duhana, što je inicirala i Okvirna konvencija Svjetske zdravstvene organizacije za kontrolu duhana.

Upozorenja na pakovanju cigareta spadaju medju najjače sredstvo odbrane protiv globalne epidemije pušenja.

 

(RTV Slon)