Čak 57 posto ispitanika u BiH razmišljalo o razvodu

0
91

Oko 57 posto ispitanika razmišljalo je o razvodu braka, a njih oko 20 posto do sada je često napuštalo kuću zbog problema u braku, potvrdila su istraživanja dr. Senaida Zajimovića, koja je ovaj stručnjak sproveo na više od 500 ispitanika u BiH, piše bh. novinska agencija Patria.

Riječ je o prvom detaljnom istraživanju bračnih problema i metoda njihovog rješavanja na prostoru Bosne i Hercegovine, koje je državnim institucijama i nevladinim organizacijama koje se bave ovom problematikom, dalo jasne smjernice kojim putem treba krenuti da bi se visok stepen problema i nesuglasica među bračnim partnerima u BiH sveo na minimalnu mjeru.

Istraživanja dr. Zajimovića pokazala su da čak oko 44 % ispitanika sumnja u kvalitet braka, kod 44 % ispitanika poljuljano je pitanje povjerenja u bračnog druga, a oko 57 % ispitanika zažalilo je do sada što živi sa svojim supružnikom, piše Patria.

Kod 58 % ispitanika prisutna je vrlo često ili stalno grižnja savjesti zbog zajedničkog života, svađe su vrlo česte ili stalne kod 47 % ispitanika, kod 89 % ispitanika prisutna je netrpeljivost prema bračnom partneru.

Svega 10,70 % ispitanika se u ovom istraživanju izjasnilo da „ne idu na živce jedno drugome“.

Kao najveće uzroke problema u braku bh. stručnjaci koji se bave ovom problematikom navode seksualno neslaganje, zapostavljanje bračnog partnera, miješanje rodbine u život, materijalne i stambene poteškoće. No, sudeći prema izjavama ispitanika, do problema u brakovima u BiH najčešće dolazi zbog finansija. Čak 50 posto ispitanika finansije je navelo kao najčešći uzrok njihovog neslaganja u braku, pokazala su ova istraživanja.

Na drugom mjestu je nezainteresiranost za supružnika. Na trećem je miješanje rodbine u njihov bračni život. Preljub je među posljednjim razlozima konflikata u bh. brakovima, govore istraživanja.

“Pretpostavka koja je glasila da je frekventnost bračnih problema među bračnim parovima u Bosni i Hercegovini visoka, odnosno u porastu, u potpunosti je potvrđena. Svega 16,61 % ispitanika u ukupnom uzorku se izjasnilo da nisu nikad imali bračnih problema”, jedan je od zaključaka istraživanja dr. Zajimovića.

On dalje navodi da ukoliko se pojavnost problema među bračnim parovima u BiH želi smanjiti, mlade treba na vrijeme pripremiti za brak i odgovorno roditeljstvo, treba kod njih razvijati komunikacijske vještine, obrazovati ih za konstruktivne svađe i racionalno rješavanje konflikata, za nošenje sa bračnim problemima i za njihovo prevazilaženje, piše Patria.