Brčko još uvijek bez fiskalizacije

0
19

Brčko Distrikt je jedini dio Bosne i Hercegovine koji nije fiskalizovan.

Zakonom o fiskalnim sistemima bilo je predviđeno da sistem fiskalizacije u Brčko distriktu bude uspostavljen 1. januara 2018. godine, međutim, to se nije desilo.

Direktor Direkcije za finansije, Mato Lučić, rekao je da su se u direkciji trudili da sistem fiskalizacije bude u punoj primjeni od 1. januara, ali da je problem predstavljala kupovina kasa, jer su privrednici tražili da kupovinu finansira Vlada distrikta…

Lučić je naveo da je nemoguće da Vlada kupuje fiskalne kase, jer ih je nemoguće knjižiti, a smatra da bi bilo i zloupotrebe.

Fiskalizacija u Brčkom bila je tema i na zajedničkoj sjednici vlada bh. entiteta RS i FBiH, koja je održana početkom marta 2017. godine, kada je bilo usaglašeno da će tražiti od Vijeća ministara BiH uvođenje fiskalizacije u Brčko distrikt.

(Haber)