BiH je danas zvanično dobila do sada najviši vijadukt na Koridoru 5C

RSD Sloboda
Vijadukt Babina rijeka predstavljao je jedan od najzahtjevnijih projekata na izgradnji Zeničke obilaznice. Iako je intenzitet radova u početku bio dosta sporiji zbog brojnih problema uzrokovanih konfiguracijom terena, nakon što su problemi uklonjeni građani Zenice su iz dana u dan svjedočili brzim i velikim pomacima izvođača radova.

Foto: E. M./Klix.baFoto: E. M./Klix.ba

Desni vijadukt dužine 380,74 metra projektovan je kao jedna cjelina s rasponima od 108, 163 te još 108 metara, a u toku su radovi na izgradnji lijevog vijadukta dužine 389,28 metara kod kojeg se kompleksnost ogleda u izuzetno složenim geološko-geomehaničkim karakteristikama terena, zbog čega je lijevi vijedukt produžen za još 208 metara.

RMU Banovići

Foto: E. M./Klix.baFoto: E. M./Klix.ba

Podkonstrukcija vijadukta se sastoji od dva krajnja i dva srednja stuba koji su elastično ukliješteni u nadkonstrukciju, a na krajevima je nadkonstrukcija povezana s krajnjim stubovima pomoću jednosmjernih pomičnih ležajeva.

Foto: E. M./Klix.baFoto: E. M./Klix.ba

“Takav dizajn konstrukcije osigurava vertikalnu i horizontalnu stabilnost vijadukta, kako tokom izgradnje, tako i tokom upotrebe. Most Babina rijeka prelazi preko doline tj. korita istoimene rijeke na visini od 120 metara. Krajnji rasponi su dužine 110 metara, a glavni 165 metara. Temelji srednjih stubova su prečnika 12 metara i u dubini od 18 metara”, kazali su iz JP Autoceste FBiH.

Foto: E. M./Klix.baFoto: E. M./Klix.ba

Dodali su kako prvu polovinu poddionice Zeničke obilaznice Klopče – Donja Gračanica pored otvorene trase u dužini od tri kilometra karakteriše i prisustvo dva vijadukta i jednog tunela, dok je za drugu dionicu karakteristično da uopće nema otvorene trase već je komponovana od naizmjenična tri vijadukta i dva brdska tunela.

S vijadukta Babina rijeka pružat će se prelijepi panoramski pogled na Zenicu, a u prilogu teksta pogledajte snimke i fotografije načinjene iz zraka prilikom današnjeg neformalnog ozvaničenja završetka radova na desnom vijaduktu Babina rijeka.

Foto: E. M./Klix.baFoto: E. M./Klix.ba

 

(Klix.ba)