Banke bi se mogle suočiti s teškoćama transfera novca širom svijeta

0
111

Delegacija Evropske unije, Ured specijalnog predstavnika EU u BiH je razočarana neusvajanjemPrijedloga zakona za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma, izjavio je glasnogovornik Delegacije EU Andy McGuffie, nakon što su jučer po drugi put ovaj zakon u Zajedničkoj komisiji za odbranu i sigurnost blokirali predstavnici Republike Srpske

McGuffie navodi da je Prijedlog zakona harmoniziran sa vodećim međunarodnim instrumentima iz ove oblasti, naročito sa Preporukama 40+9 Radne grupe za finansijsku akciju (FATF) i Trećom direktivom EU.

Po njegovim riječima, neusvajanje ovog zakona znači da je BiH propustila priliku da poboljša svoj sistem protiv pranja novca i da ispuni svoje međunarodne obaveze preuzete prema MONEYVAL-u. Sljedeći sastanak MONEYVAL-a će biti održan u aprilu ove godine, kada bi na plenarnoj sjednici trebalo da bude razmotreno ovo neusvajanje i djelovanje u skladu s tim.

– Neprilagođavanje sistema protiv pranja novca sa međunarodnim standardima može rezultirati stavljanjem BiH pod snažni finansijski pritisak. Banke i ostale finansijske institucije u BiH bi mogle da se suoče sa poteškoćama prilikom slanja novca sirom svijeta.Transfer novca prema i van BiH bio bi pomno praćen od strane finansijskih institucija u drugim zemljama, i to bi moglo dovesti do ozbiljnih kašnjenja u prenosu novca. Tako bi, na primjer, kasnile novčane doznake iz inostranstva. Isto tako, zbog mogućih kašnjenja,potencijalni investitori bi mogli potražiti druge lokacije za investiranje. Ostali čak ne bi ni razmatrali mogućnost da investiraju u BiH. Od takvog gubitka reputacije će se teško oporaviti. Delegacija Evropske unije i Ured specijalnog predstavnika EU u BiH još jednom ističu potrebu da se što prije usvoji Zakon za sprečavanje pranja novca i finansiranje terorizma – rekao je McGuffie.

(Fena)