Akademik Filipović: Davutoglu je došao da spašava svoje prijatelje na vlasti

Sve bitne međunarodne institucije i političke ličnosti dale su nesumnjivu podršku pravu naroda na izraze nezadovoljstva sadašnjom vlašću, što je i verificiralo jasan, demokratski i opravdani politički sadržaj demonstracija i protesta, podržavajući odgovornost vlasti i njenih predstavnika upravo prema građanima države, a ne građana države prema nosiocima oligarhijske vlasti. 

Izborne krađe

U tom sinhronom i ujedinjenom stavu, međutim, javile su se i ptice zloslutnice koje se prema Bosni i Hercegovini odnose kao prema predmetu sopstvenih prava, uz uvjet reducirane suverenosti njene vlasti, a na temelju neopravdanog položaja u koji ih je doveo Dejton.

Naime, iako su Srbija i Hrvatska bile agresori na teritoriji države Bosne i Hercegovine i trebale snositi dogovornost za takvo djelovanje, one su čudnom logikom redukcije prava države koja je napadnuta u korist napadača, stekle privilegij da se miješaju u unutrašnje odnose i stanja u Bosni i Hercegovini. To one rade konstantno i tim svojim djelovanjem uzrokuju u velikoj mjeri unutrašnju nestabilnost naše države.

To se pokazalo odmah nakon pojave vala političkih protesta, pa su se na sceni naše politike pojavili promptno i premijer Hrvatske Zoran Milanović i vodeći političar Srbije Aleksandar Vučić, sa zabrinutošću da politička kretanja u našoj zemlji ne dovedu do ugrožavanja prava Srba i Hrvata, tj. Republike Srpske i „Herceg-Bosne“, čime su samo potvrdili da bosanske Srbe i Hrvate ne smatraju autohtonim Bosancima nego srpskom i hrvatskom dijasporom. Niko drugi u političkom svijetu nije takvu zabrinutost izrazio niti sopstveno mišljenje o stanju prava u drugoj državi uzeo kao kriterij političkog ponašanja i miješanja u unutrašnje odnose u njoj.

Tom se dvojcu, nažalost, kao treći član terceta zabrinutih, izgleda, pridružio i turski ministar vanjskih poslova, koji je u povodu aktualnih političkih zbivanja u našoj zemlji došao u posjetu BiH, odnosno njenom političkom vrhu koji gubi tlo pod nogama zbog godinama pogrešno vođene politike i ponašanja.

Međutim, on, kao ni Vučić ni Milanović, nije došao u posjetu državi i narodu u BiH, nego ljudima koji su na vlasti, i to u ime bošnjačkog naroda, a čije je djelovanje od strane tog naroda i građana cijele BiH ocijenjeno kao nezadovoljavajuće do te mjere da ti građani traže njihovo hitno odstupanje s vlasti i nove izbore pod sigurnim garancijama da će se spriječiti ponovno kandidiranje kompromitiranih korumpiranih političara i vršiti pod uvjetima pune sigurnosti od izbornih krađa obilno prakticiranih tokom svih dosadašnjih izbora.

Ahmet Davutolu (Davutoglu), kako se zove taj ministar, nije izrazio podršku pravima građana, nije se složio da su ocjene građana države o vlasti koja nad njima vlada već osamnaest godina, politički jedino relevantne i bitne, nego je izrazio podršku najviše kompromitiranim i najduže na vlasti održavanim nosiocima politike koja je doživjela unisonu kritiku i zahtjev za promjenu.
S obzirom na to šta je izjavljivao, s kim se sastajao i šta je podržao, ovaj gost naše države izaziva sumnje da politika Republike Turske prema BiH i sama, i to ponovno, pati od jednostranosti, da ona ne podržava demokratske procese, ne zagovara i ne traži nužne duboke političke promjene u zemlji i rehabilitaciju prava bosanske države i njenih građana kao jedinstvene suverene zemlje i države, nego vladavinu određenih prijatelja Turske.

CentralnoGrijanje

Onih s kojima je Turska, kako se zna, u vrijeme Demirela i zajedno s Ričardom Holbrukom (Richard Holbrooke), sugerirala da prihvati plan ovog američkog advokata i tako utjecala na oblikovanje završetka rata toliko tragičnog za BiH i građane njene države, kraj koji je donio genocid u Srebrenici, apsolutni progon više od pola miliona Bošnjaka iz zemlje i njihovo raseljavanje po cijelom svijetu, a sve da bi se stvorio zadovoljavajući i za Srbiju strateški pogodan prostor njenog širenja preko Drine i tako je pridobilo za pristanak na prekid rata.

Bosanski patriot

Takva politika ne može imati podršku nikoga ko je bosanski patriot, ali ne bi smjela biti nejasna ni za one u Turskoj koji tvrde da su prijatelji BiH i njenih građana. Ako je Davutolu došao da podrži stabilnost i sigurnost opstanka BiH kao države, mora znati da tu stabilnost i opstanak ugrožava, prije svega, nesposobna i korumpirana, avanturistička politička vrhuška koja s državom i narodom spekulira već četvrt vijeka, a ne građani koji protestiraju protiv nje.

Oni svojim zahtjevima upravo jačaju njenu stabilnost i daju garanciju za njen opstanak uprkos onim političarima koji njome i njenim opstankom trguju na svjetskim političkim tržnicama.

Vladati u ime građana, a ne nacionalnih oligarhija

Mi vjerujemo da su građani Turske istinski prijatelji nas Bosanaca i naše zemlje i države, zbog toga upravo nama nije potrebna pomoć kao Bošnjacima niti kao muslimanima, nego kao dijelu europskog demokratskog svijeta kojem  pripadamo i unutar kojeg želimo živjeti, a u čemu nas sprečava upravo ovakva vladavina i njeno osnovno načelo, a to je da se vlada ne u ime i interesu građana nego u ime i interesu nacionalnih oligarhija.

 AUTOR: PIŠE: AKADEMIK MUHAMED FILIPOVIĆ

(Avaz.ba)