Advokat Mirnes Ajanović: Apelacija Ustavnom sudu BiH zbog pritvora Faruka Balijagića (u prilogu apelacija na 40 strana)

RSD Sloboda

Sastavni dio informacije je i kompletna apelacija na 40 strana.

Advokat Mirnes Ajanović oglasio se saopštenjem za javnost koje je vezano za podnošenje apelacije Ustavnom sudu BiH u slučaju pritvaranja Faruka Balijagića radi povrede Evropske konvencije o ljudskim pravima u članu 5. Pravo na slobodu i članu 6. Pravo na pravično suđenje, povrede člana II Ustava BiH i odredbi Zakona o krivičnom postupku FBiH.

RMU Banovići

Saopštenje prenosimo u cjelosti i bez korekcija a apelaciju možete pronaći ispod navedenog saopštenja.

U apelaciji Ustavnom sudu BiH, koja sadrži 40 stranica, navedene su brojne procesne povrede tokom sudskog odlučivanja o pritvoru Faruka Balijagića i njegovog sina, kao i apsolutna neosnovanost određenja pritvora u odnosu na opšti i posebne uslove koji se moraju ispuniti da bi se mogla odrediti mjera pritvora. Apelacijom je apostrofirana brutalna procesna povreda prava Balijagića, jer je sudsko rješenje o određivanju mjere pritvora izrađeno prije početka sudskog ročišta, što je i evidentirano u sudskom rješenju. U spornim sudskim odlukama su u potpunosti prepisani neutemeljeni i proizvoljni navodi Tužilaštva, a pravo na pravično suđenje grubo je prekršeno jer od strane suda nije naveden nijedan prigovor odbrane, iako je na sudskom ročištu izlaganje odbrane trajalo preko dva i po sata, a dodatno je na 30 strana u žalbi ukazano na neosnovanost određenja mjere pritvora.

Takođe, u apelaciji su navedene i okolnosti da su osnov za određenje mjere pritvora izrazito kontradiktorne izjave nekoliko lica, koja su višestruki povratnici u izvršenju teških krivičnih djela, a ključni svjedok Tužilaštva Kantona Sarajevo je prilikom davanja izjave priznao da je ranije već davao lažne iskaze pred sudom, te da je u jednom sudskom slučaju na sebe preuzeo krivicu za krivično djelo koje nije učinio, što, između ostalog, dokazuje apsolutnu nevjerodostojnost datih iskaza. 

Javnosti se dostavlja na uvid kompletna apelacija, kako bi mediji i svi građani mogli izvršiti uvid u činjenice koje dokazuju brutalno kršenje ljudskih prava apelanata, skandaloznost bh. pravosuđa zbog presuđenja prije suđenja, te zabrinjavajuće stanje da bilo koji građanin može biti žrtva i lišen slobode samo na osnovu neutemeljene prijave nekoliko kriminalaca.

Slučaj Faruk Balijagić – apelacija Ustavnom sudu BiH

(Objektivno.ba)