200.000 KM pomoći rukometnoj reprezentaciji BiH

Federalna vlada donijela je Odluku o odobravanju izdvajanja sredstava iz “Tekuće rezerve Vlade Federacije” ovogodišnjeg Budžeta FBiH Federalnom ministarstvu kulture i sporta u iznosu od 200.000 KM, kao pomoć za učešće muške seniorske rukometne reprezentacije BiH na Svjetskom prvenstvu koje će biti održano u Kataru 2015. godine.

Za realizaciju ove odluke zaduženi su Federalno ministarstvo finansija i Federalno ministarstvo kulture i sporta, svako u okviru svoje nadležnosti.

CentralnoGrijanje

(RTV Slon)