14 porodica zloupotrijebilo sredstva za povratak! Podignute tužbe!

0
114

Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak kontinuirano izdavaja sredstva u cilju povratka na prijeratna prebivališta na području Tuzlanskog kantona ali i 13 općina Republike Srpske. Analizom stanja do sada su ustanovljene zloupotrebe koje se, prije svega, odnose na nenamjensko trošenje sredstava.

Ministarstvo za povratak u Vladi Tuzlanskog kantona uradilo je analizu efekata ulaganja u povratak za period 2005. – 2010. godina. Uočena je zloupotreba dodijeljenih sredstava odnosno njihovo nenamjensko trošenje. Zbog uočenih nepravilnosti pribjeglo se sačinjavanju zapisnika, službenih zabilješki i fotografija.

„Taj nenamjenski utrošak možemo da kažemo da se ogledao u smislu da je građevinski materijal za kuće i gospodarske objekte prodan. U drugom smislu možemo reći da on niej ugrađivan na onim mjestima na kojima je sklopljen ugovor sa korisnicima donacija. Pod treće bi istakao da je on djelimično ugrađen“, kazao je za RTV Slon Emir Hujdurović – ministar za povratak u Vladi TK.

Nakon uvida u situaciju na terenu, utvrđeno je da je riječ o 14 porodica protiv kojih je pokrenut postupak odnosno podignuta tužba. Jedna osoba sa područja Živinica je odlučila vratiti namjenska sredstva u iznosu od oko 4,5 hiljada KM nakon čega je sudski postupak završen. Ostali postupci su u proceduri.

„Moraju se otkloniti sve sumje, svaka zloupotreba i bilo koji pokušaj prevare na terenu. U tom smislu mi imamo dvije sastavljene dvije ekipe koje su mjerodavne po kapacitetu, po znanju, po onome što treba da odgovori, da da struka“, pojašnjava Hujdurović.

Ministar podsjeća da se za 2012. i 2013. godinu nisu vršile revizije a kao razlog navodi se što ta sredstva još uvijek nisu doznačena. Procedure su prošle i korisnici stalno pozivaju nadležne kako bi dobili informacije o njihovoj dodjeli. Očekuje se da će se ovi problemi riješiti čim se stvore preduslovi u Budžetu imajući u vidu sada tešku situaciju u kojoj se Kanton nalazi.

(RTV Slon)