101 student iz FBiH ispunio uslove za rad u Njemačkoj

0
121

Za Ferijalni rad u Njemačkoj u 2014. godini uslove je ispunio 101 student iz FBiH.

Rok za predaju potrebne dokumentacije je u utorak, a studenti su dužni napraviti  kopiju popunjenog i ovjerenog uvjerenja o upisu (Immatrikulationsbescheinigung) koju će po dolasku u SR Njemačkupredati svom poslodavcu.
Testiranje kandidata iz njemačkog jezika završeno je 29. decembra.

Podsjećamo, u okviru Programa ferijalnog rada studenata iz Bosne i Hercegovine u Njemačkoj, koji se odvija u saradnji Agencije za rad i zapošljavanje Bosne i Hercegovine i Centralnog ureda za posredovanje u međunarodnom i stručnom zapošljavanju Savezne agencije za rad SR Njemačke, za Bosnu i Hercegovinu odobrena je kvota od 150 studenata.

Za studente upisane na univerzitete u Federaciji Bosne i Hercegovine odobreno je 95 mjesta, uz napomenu da će se ova kvota primjenjivati u slučaju većeg broja prijavljenih studenata, a eliminatorni faktor će biti ocjena znanja njemačkog jezika.

Imena studenata možete pronaći OVDJE

(RTV Slon)