Živan Lazić pola stoljeća gradi kuće od kamena

Živan Lazić pola stoljeća gradi kuće od kamena

RSD Sloboda

Živan Lazić (71) iz Tobuta jedini je klesar kamena na Majevici. Ovim teškim, ali časnim poslom Živan se bavi već pola stoljeća. Prije rata s braćom i sinom radio je petnaestak godina u Sloveniji, gdje je savladao i usavršio vještinu obrade kamena.

Kamen krečnjak nabavlja u selu Krćina, nedaleko od manastira Tavna, poznatom po kvalitetu jer se nekada na tom području masovno proizvodio.

RMU Banovići

– U pitanju je kvalitetan kamen, jer nakon ugrađivanja u zidove objekata ne mijenja boju, neće pozeleniti niti će pucati na niskim temperaturama. Podnosi led i sunce i dugo traje. Ozidao sam u proteklih pedesetak godina bezbroj kuća kamenom. Radio sam puno na Majevici, gdje se ljudi vraćaju tradicionalnom načinu gradnje objekata, vjerovatno zbog nostalgije. Zidao sam kuće po Sloveniji, ali i ograde od kamena, terase, podzide, popločavao dvorišta. Sin Slaviša je, u međuvremenu, otišao u Rusiju – kaže Lazić.

Naglašava da je klesanje kamena težak i kompliciran posao.

– Treba kamen iscijepati u ravne ploče, rezati ga, oblikovati. Kada ga izrežem, onda i po toj ravnoj površini treba izraditi mozaik. Kamen je trajan, dugovječan materijal. To je njegova glavna odlika. Od ovog posla davno su pobjegli neki dobri majstori, jer je mukotrpan – naglašava Lazić.

Danas se radi da što prije ispadne iz ruku

Ističe da su preko njegovih ruku prošle u proteklih pola stoljeća tone i tone kamena. Što se repromaterijala tiče, kaže da je uvijek tražio najbolji kamen u kamenolomu.

– Danas se brže živi i sve se radi tako da što prije ispadne iz ruku. Ima pojedinaca koji traže da se kuća ili neki objekt kvalitetno ozida, da to bude lijepo i za oko i za dušu – ističe Lazić.

 

(Avaz)