Završena Eksterna matura za opće gimnazije: Rezultati pozitivni

REKLAMA

Iako je ove godine znatno manji broj učenika općih gimnazija polagao eksternu maturu, rezultati su pozitivni. Učenici su zadovoljili postavljene kriterije i pokazali da su pripreme koje su imali tokom cijele godine urodile plodom. Redovni rokovi za polaganje ove mature, kao i jedan vanredni, kojem su mogli pristupiti svi učenici koji su bili spriječeni da eksternu maturu polažu na redovnom roku, su završeni.

„Prosječna ocjena je slična kao i prošle godine. Imali smo prosječnu ocjenu 3,53, ove godine imamo ocjenu 3,45. To je jaka i dobra ocjena. Prošle godine imali smo 620 učenika, a ove godine imamo 447 učenika u općim gimnazijama što može biti alarmantno i za obrazovne vlasti i za našu javnost.“ – kazao je Hariz Agić, koordinator za provođenje Eksterne mature u Pedagoškom zavodu TK.

Menprom

Osim učenika koji su eksternu maturu završili sa odličnim uspjehom, bilo je i onih koji nisu odgovorili postavljenim kriterijima, ali su na ponovljenom roku ispravili lošu ocjenu. Interesantno je da su učenici uglavnom lošije znanje pokazali iz matematike, dok su s druge strane vrlo dobro pokazali znanje iz fizike. Iz Pedagoškog zavoda kazali su da im još uvijek najveći problem predstavlja priznavanje rezultata mature prilikom upisa učenika na fakultet.

„Nažalost nismo još uvijek uspjeli. Imali smo nekoliko neuspjelih pokušaja prema menadžmentima Univerziteta da dogovorimo mehanizme i načine, ali evo ide nam u prilog i zakonsko rješenje koje iz Zakona o visokom obrazovanju, predviđa obavezu da se rezultati mature moraju priznavati na neki način već od 2019./2020. školske godine. Mislim da ćemo se u ovom narednom periodu morati pripremiti ozbiljno i učiniti sve da ti rezultati budu priznati konačno.“ – istakao je Mirsad Kunić, predsjednik Kantonalne maturalne komisije.

Testovi su ove godine bili nešto drugačiji u odnosu na prethodne godine. Inovativniji su i sadrže više zadataka, što je, prema procjenama Komisije možda i utjecalo na manju prosječnu ocjenu ove godine, ali su značajniji za obrazovni sistem. Naredni rok za oko desetak učenika koji nisu položili eksternu maturu, bit će u augustu ove godine.

(RTV Slon)

RSD Sloboda
Objavljeno u: