Za pravosudne institucije odobren prijem 33 pripravnika volontera

Za pravosudne institucije odobren prijem 33 pripravnika volontera

RSD Sloboda

Vlada je  odobrila prijem 33 diplomirana pravnika u svojstvu pripravnika-volontera za potrebe pravosudnih institucija u nadležnosti Ministarstva pravosuđa i uprave Tuzlanskog kantona.

Volonteri će biti primljeni bez zasnivanja radnog odnosa, na period od dvije godine, a radi stručnog osposobljavanja za samostalan rad na poslovima iz svoje struke i stjecanja potrebnog radnog iskustva.

Gledano prema pravosudnim isntitucijama u Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona predviđen je prijem tri volontera, koliko je predviđeno i u Općinski sud u Gradačcu i Općinski sud u Banovićima.

U Općinski sud u Tuzli je predviđen prijem devet volontera, u Općinski sud u Živinicama predviđen je prijem šest volontera, dok su u Kantonalni sud u Tuzli, Općinski sud u Gračanici, Općinski sud u Kalesiji i Općinski sud u Lukavcu predviđeni prijemi po dva volontera.

U Kantonalno pravobranilaštvo planiran je prijem jednog volontera.

Uslovi i način prijema pripravnika-volontera, utvrdit će se javnim oglasom koji će raspisati pravosudne institucije, a koji su dužne objaviti u najmanje jednom dnevnom listu i na web stranici institucije.

(Objektivno.ba)