Za 13 političkih stranaka zabrana kandidiranja na narednim izborima

Za 13 političkih stranaka zabrana kandidiranja na narednim izborima

RSD Sloboda

Zbog kršenja odredbi člana 10. stav (8) Zakona o finansiranju političkih stranaka, odnosno zbog nedostavljanja godišnjeg finansijskog izvještaja za 2017. godinu, Centralna izborna komisija BiH  za 13 političkih stranaka izrekla  je administrativnu mjeru uskraćivanja prava kandidiranja na narednim izborima.

Administrativna mjera je izrečena sljedećim političkim strankama:

RMU Banovići
 • NARODNA STRANKA (POKRET ZA BROD)
 • POG SNAGA BOSNE
 • NARODNA STRANKA NOVI GRAD
 • STRANKA EVROPSKE SOCIJALDEMOKRATIJE
 • HRVATSKI PRAVAŠKI BLOK BIH
 • NOVA BOSANSKOHECEGOVAČKA PATRIOTSKA STRANKA
 • POVRATAK OTPISANIH
 • HRVATSKA SELJAČKA STRANKA BRAĆA RADIĆ
 • SNAGA NOVE GENERACIJE BIJELJINA
 • NEZAVISNI DEMOKRATSKI ISKORAK
 • TVOJA I MOJA STRANKA U BOSNI I HERCEGOVINI
 • UJEDINJENA HSP BIH
 • KOMUNISTIČKA PARTIJA

(CIK)